Zverejňovanie zmlúv

Vážení občania,

 

všetky uzatvorené zmluvy Obce Stará Bystrica vrátane dodatkov ku zmluvám je možné vyhľadať cez nasledujúci link: 

 

https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

 

pričom do kolónky „Obchodné meno“ je potrebné uviesť: "Obec Stará Bystrica" a do kolónky "IČO" "00314307".