Protestná iniciatíva s názvom "Mestám a obciam zhasína nádej"

 

Zhasína nádej„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.“

 

Pre viac informácií pripájame nasledujúci link: https://www.zmos.sk/komora-miest-odobrila-protestnu-iniciativu-samosprav--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výsledky hlasovania v referende za obec Stará Bystrica

 

05b8706c046aa118796e80869f472202V obci Stará Bystrica boli zistené nasledovné výsledky hlasovania v referende: 

 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2245
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1094

Účasť voličov: 48,73 %
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1094
Počet platných hlasovacích lístkov: 1091
Počet voličov, ktorí za otázku hlasovali ÁNO: 1080
Počet voličov, ktorí za otázku hlasovali NIE: 11

Zberný dvor bude v termíne od 21. 12. 2022 do 09. 01. 2023 zatvorený

 

zberný dvorVážení spoluobčania,

 

oznamujeme Vám, že zberný dvor bude počas vianočných sviatkov - v termíne od 21. 12. 2022 do 09. 01. 2023 zatvorený.

 

Ďakujeme za porozumenie. 

Dôležitý oznam

 

2625675Vážení spoluobčania,


spoločnosť HMZ RÁDIOKOMUNIKÁCIE plánovala prevzatie prevádzkovania vysielača bezkáblovej televízie. Mnohým z vás spoločnosť doručila informačný list ohľadom ďalšieho smerovania prevádzkovania televízie.


Vzhľadom na veľmi nízky záujem zo strany obyvateľov o príjem televízneho vysielania prostredníctvom vysielača bezkáblovej televízie je pre spoločnosť ďalšia prevádzka vysoko stratová. Z tohto dôvodu bude prevádzka vysielača ukončená v termíne 31. januára 2023.

 

Vážení spoluobčania,


vysielač bezkáblovej televízie bol vybudovaný z dôvodu zlého pokrytia televíznym signálom v našej obci. V súčasnosti však ponúka príjem kvalitného televízneho signálu množstvo operátorov s bohatou ponukou televíznych programov a význam bezkáblovej televízie postupom času zoslabol. Ukončením vysielania dôjde aj k zrušeniu miestneho televízneho informačného kanála. Obec Vás však bude informovať o novinkách prostredníctvom SMS brány, obecnej mobilnej aplikácie, miestneho rozhlasu, FB profilu a webstránky www.starabystrica.sk i naďalej.