Zber plastov

453612 separovany recyklacia

Vážení občania,

 

oznamujeme Vám, že dňa 19. 05. 2022 a 20. 05. 2022 (štvrtok - piatok) bude prebiehať v obci Stará Bystrica separovaný zber plastov. 

 

Prosíme Vás, aby ste naplnené a zaviazané vrecia vyniesli pred svoj rodinný dom už v stredu 18. 05. 2022, nakoľko zber začne od skorých ranných hodín (cca 4.00 h - 4.30 h). Z uvedeného dôvodu je potrebné mať vrecia vyložené v predstihu, aby mohli byť všetky zozbierané. 

 

Ďakujeme. 

 

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

 

zš stará bystricaOBEC STARÁ BYSTRICA podľa § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

v y h l a s u j e 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

 

Základná škola s materskou školou, Stará Bystrica 680 

 

s predpokladaným nástupom od 1.augusta 2022. 

 

Všetky informácie nájdete v priloženom súbore. 

 

Vyberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680. 

Vstupenky na divadlo VYPREDANÉ

 

POHOSTINNÉ PREDSTAVENIE Ženský zákon VYPREDANÉ page 0001Vážení občania,

 

vstupenky na divadelné predstavenie Ženský zákon, ktoré sa bude v našej obci konať v pondelok 25. 4. 2022 o 18.00 hod., sú VYPREDANÉ a už nebude možné si ich zakúpiť pred samotným predstavením.

 

V prípade organizovania iných divadelných predstavení a kultúrnych podujatí Vás budeme informovať.

TÝŽDEŇ ZEME

 

den zeme aj cisla volaju po zmene nasho pristupu 91Vážení občania,

 

v nadväznosti na Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla, sa na Vás obraciame s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce.

 

Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí.


V dňoch 22. a 23. apríla chceme v našej obci v spolupráci so základnou školou a našimi záujmovými organizáciami uskutočniť nasledovné aktivity:


– Vyčistenie brehov našich tokov od odpadkov;
– Vyčistenie okolia našich ciest od odpadkov;
– Likvidácia čiernych skládok odpadu;
– Vyčistenie okolia cyklotrasy;


Prosíme Vás, milí spoluobčania, o zapojenie sa do týchto aktivít v záujme čistoty a poriadku životného prostredia okolo nás.