Zimná údržba 2019

shutterstock 165883982Vážení občania,

v prípade, že máte problémy so zimnou údržbou miestnych komunikácii, môžete sa obrátiť na jednotlivých pracovníkov, ktorí vykonávajú túto údržbu. V prípade nevyriešenia Vašej požiadavky priamo u konkrétneho pracovníka, môžete kontaktovať pána Antona Ficeka, tel. 0918 320 304.
Pracovníci vykonávajú na požiadanie miestnych obyvateľov aj údržbu výjazdov zo súkromných pozemkov.

PRACOVNÍCI ÚDRŽBY MIESTNYCH KOMUNIKÁCII V OBCI STARÁ BYSTRICA: 


Rusnákovia, Šimáškovia, Salajňa po miestnu časť Budošovia – p. Peter Strnádel, tel. 0908 916 866
Budošovia, Královia, Kanderovia, Strnádlovia po zastávku Hámer – p. Pavol Kubinčan, tel. 0948 737 074
Pavlíkovia, Slezákovia, MK okolo píly, Prídavky, MK pri dome kultúry, MK k starému ihrisku – p. Milan Prievozník, tel. 0908 911 689
Rínok sv. Michala Archanjela, MK pri Pantárni, MK okolo hotela, Pytlovia, Brehy – p. Vladimír Tomčala, tel. 0918 726 538
Areál hornej základnej školy, Nižné Lány, Vyšné Lány – p. Pavol Zjatek, tel. 0918 470 037
Zodpovedná osoba kontroly zimnej údržby – p. Anton Ficek, tel. 0918 320 304
Cesty II. a III. triedy, ktoré vedú cez obec spravuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Kysuce v Čadci.
Kontakt: 041 / 433 30 32

V prípade ďalších otázok súvisiacich so zimnou údržbou komunikácii sa môžete obrátiť aj na Obecný úrad v Starej Bystrici, č. t. 041 / 439 51 22.
Vážení spoluobčania, zároveň Vás prosíme, aby ste neblokovali miestne komunikácie zaparkovanými osobnými vozidlami! Tie zabraňujú prejazdu dopravnej obsluhy.

ÚPRAVA BEŽECKEJ STOPY

stopa2

Obce Bystrickej doliny v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Malá Fatra zrealizovali na Bystrickej cyklomagistrále prvú úpravu bežeckej stopy, a to v úseku Krásno nad Kysucou - Nová Bystrica.
S ďalšími úpravami sa počíta v najbližšie dni. Prajeme príjemné zážitky na bežkách.

NOVOROČNÉ PRIANIE

PF2019

Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a spoluprácu v roku 2018.
Do nového roka 2019 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, mnoho osobných a pracovných úspechov. Nech Vás v novom roku sprevádzajú dobrí ľudia a správne rozhodnutia.