Výsledky z voľby prezidenta SR - 1. kolo

voľby prezidentaÚčasť voličov vo voľbách: 50,20 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2207

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1108

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1108

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 1100

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Stará Bystrica zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku s názvom: "IKT a softvér pre Základnú školu s materskou školou, Stará Bystrica 680". 

Celú výzvu na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami nájdete na doleuvedených odkazoch.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 2 IKT

Príloha č. 2 Softvér

Návrh kúpnej zmluvy