Začiatok nového školského roka 2015/2016

Základná škola s materskou školou oznamuje žiakom základnej školy, že nový školský rok 2015/2016 začína 2. septembra 2015 (streda) svätou omšou o 8:00 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela a pokračuje v areáli hornej základnej školy. Ak bude nepriaznivé počasie, oznámime prípadnú zmenu po skončení svätej omše. Svoje dieťa môžte zároveň prihlásiť na stravovanie v dňoch od 31.8.2015 do 4.9.2015 v čase od 7:00 hod. - 15:00 hod. u vedúcej školskej jedálne.

 

Ukončenie ROEP-u v Starej Bystrici

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a právnych vzťahov k nim v k. ú. Stará Bystrica Okresným úradom v Čadci, pozemkovým a lesným odborom.

Čítať ďalej...

Deň rodiny prvýkrát v našej obci

dr titl

Obec Stará Bystrica v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Starej Bystrici zorganizovala v sobotu 8. augusta 2015 prvýkrát deň rodiny, ktorý je výborným príkladom prepojenia spoločenského a duchovného života.

Čítať ďalej...

Oslavy zvrchovanosti 2015

oslavy2015titlObec Stará Bystrica každoročne pripravuje pred Slovenským orlojom rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú venované významným sviatkom Slovenska a Slovákov. Od podpísania Zvrchovanosti Slovenska ubehlo už 23 rokov. Avšak, tento rok si pripomíname aj ďalší významný medzník v našich dejinách.

Čítať ďalej...