Pozvánka na Vianočné trhy 2015

trhy2015 titl

Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na Vianočné trhy spojené s rozsvietením Vianočného stromčeka.
Piatok 4. decembra 2015 od 18:00 hod. na Rínku sv. Michala Archanjela. 

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž

 

Salajna vizZámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica (za účelom odstránenia stavby starej materskej škôlky a výstavby bytových domov)
Obchodnou verejnou súťažou č. 003/2015

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

 

Čítať ďalej...

Vyplňte dotazník a prispejte k tvorbe stratégie MAS Bystrická dolina

MAS titlVážení občania, Miestna akčná skupina Bystrická dolina v súčasnosti realizuje zber projektových zámerov obcí, podnikateľov a občianskych združení so sídlom na území 8 obcí okresu Čadca. Každý má možnosť prezentovať svoj projekt.

 

Čítať ďalej...

Región v Európe, škola v regióne

región titl

Dňa 19.11.2015 sa v priestoroch ZŠ s MŠ v našej obci uskutočnilo podujatie: "Región v Európe, škola v regióne".

Čítať ďalej...