Práce na prepojení ciest finišujú

cesta0 3

Vážení občania, v ostatných týždňoch prebiehali stavebné práce na prepojení novej a starej cesty v lokalite Nižné Lány, nad čerpacou stanicou pohonných hmôt. V minulosti ste boli zvyknutí prechádzať týmto miestom po panelovej ceste.

 

Čítať ďalej...

Pozvánka na vianočnú výstavu

vianocne inspiracie titl

Vážení občania, srdečne Vás pozývame do Galérie pod Orlojom na výstavu kysuckých ľudových remeselníkov s názvom "Vianočné inšpirácie".

 

Čítať ďalej...

Pozvánka na Vianočné trhy 2015

trhy2015 titl

Vážení spoluobčania, srdečne Vás pozývame na Vianočné trhy spojené s rozsvietením Vianočného stromčeka.
Piatok 4. decembra 2015 od 18:00 hod. na Rínku sv. Michala Archanjela. 

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž

 

Salajna vizZámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica (za účelom odstránenia stavby starej materskej škôlky a výstavby bytových domov)
Obchodnou verejnou súťažou č. 003/2015

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

 

Čítať ďalej...