Ukončenie ROEP-u v Starej Bystrici

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o schválení Registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a právnych vzťahov k nim v k. ú. Stará Bystrica Okresným úradom v Čadci, pozemkovým a lesným odborom.

Čítať ďalej...

Deň rodiny prvýkrát v našej obci

dr titl

Obec Stará Bystrica v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Starej Bystrici zorganizovala v sobotu 8. augusta 2015 prvýkrát deň rodiny, ktorý je výborným príkladom prepojenia spoločenského a duchovného života.

Čítať ďalej...

Oslavy zvrchovanosti 2015

oslavy2015titlObec Stará Bystrica každoročne pripravuje pred Slovenským orlojom rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú venované významným sviatkom Slovenska a Slovákov. Od podpísania Zvrchovanosti Slovenska ubehlo už 23 rokov. Avšak, tento rok si pripomíname aj ďalší významný medzník v našich dejinách.

Čítať ďalej...