Rekonštrukcia detského ihriska

ihrisko titl

Začiatkom letných prázdnin prebehla v areáli dolnej ZŠ rekonštrukcia ihriska s umelou trávou. Pôvodný povrch bol do takej miery zodratý, že často dochádzalo k úrazom práve kvôli zlému technickému stavu. 

Čítať ďalej...

Oznam pre rodičov

Navštevuje Vaše dieťa strednú alebo vysokú školu? Nezabudnite doložiť pre účely prídavku na dieťa potvrdenie o návšteve školy. Viac informácií vrátane potvrdenia o návšteve školy ako aj miesta, kde treba potvrdenie odovzdať nájdete na: http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=521589

 

Začiatok nového školského roka 2015/2016

Základná škola s materskou školou oznamuje žiakom základnej školy, že nový školský rok 2015/2016 začína 2. septembra 2015 (streda) svätou omšou o 8:00 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela a pokračuje v areáli hornej základnej školy. Ak bude nepriaznivé počasie, oznámime prípadnú zmenu po skončení svätej omše. Svoje dieťa môžte zároveň prihlásiť na stravovanie v dňoch od 31.8.2015 do 4.9.2015 v čase od 7:00 hod. - 15:00 hod. u vedúcej školskej jedálne.