Stavebné práce v Dome služieb

ambulancie 1

Obec Stará Bystrica pristúpila v jarných mesiacoch roku 2015 k rekonštrukcii Domu služieb. Na jeseň 2016 bola skolaudovaná nadstavba (2. nadzemné podlažie a podkrovie) pozostávajúca z 5 dvojizbových nájomných bytov. Tohto času prebiehajú intenzívne práce na 1. poschodí v ambulantných priestoroch našich lekárov ako aj prestrešenie vstupu do budovy.

Čítať ďalej...

Bytový dvor Salajňa

MŠ 1

Začiatkom nového roku sa začali búracie práce v areáli bývalej materskej školy v miestnej časti Salajňa. Odstránenie tejto dlhodobo nevyužitej budovy sú prvým predpokladom pre výstavbu bytového dvora Salajňa.

Čítať ďalej...

Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

pz08

Obec Stará Bystrica pristúpila na jeseň roku 2016 k rekonštrukcii budovy Hasičskej zbrojnice. V súčasnosti sa realizuje konštrukcia nového vonkajšieho schodiska do podkrovia s použitím oceľovej konštrukcie v kombinácii s drevenými prvkami a zastrešenie budovy.

Čítať ďalej...

Prístavba materskej školy

MS 7

Práce na prístavbe materskej školy pokračujú aj v zimnom období. Prístavba je riešená ako objekt predškolského zariadenia pre detí do 6 rokov s kapacitou pre 15 detí. V rámci prístavby bude vytvorená nová učebňa, ktorá bude rozdelená na dennú a spaciu časť.

Čítať ďalej...