Podporte projekt TJ Pokrok Stará Bystrica – Futbal je hra pre všetkých

logo TJ PokrokTJ Pokrok Stará Bystrica sa zapojila so svojím projektom do výzvy Nadácie Slovenskej sporiteľne „Futbal to je hra“.
Podporené projekty budú vyhodnotené na základe internetového hlasovania na stránke www.pomahajtesnami.sk.

Čítať ďalej...

Druhé kolo SFK a BU 2017

pezinok 1

Pezinok sa stal v sobotu 18.03.2017 dejiskom II. kola Slovenskej federácie karate a bojových umení. SFK a BU ako člen VUKF v dnešnej dobe získava na popularite a odráža sa to aj na účasti jednotlivých klubov.

Čítať ďalej...

Pracovná ponuka

Obec Stará Bystrica príjme do pracovného pomeru prostredníctvom Úradu práce v Čadci v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ 7 pracovníkov na pracovnú pozíciu: pomocné stavebné práce, kosenie verejných priestranstiev, čistiace a upratovacie práce v obci.
Podmienky prijatia:
– Uchádzač o zamestnanie vo veku do 25 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace.
– Uchádzač o zamestnanie vo veku do 29 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.
Pracovné podmienky:
Pracovný pomer na dobu určitú 9 mesiacov. Pracovný čas 8 hodín. Hrubá mzda od  435,- €.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade v Starej Bystrici u p. Klanicovej, príp. volať na č.t. 041/4395122.
Podmienkou prijatia nie je trvalý pobyt v obci Stará Bystrica.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy

zš

Obec Stará Bystrica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Stará Bystrica č, 680. Viac informácií nájdete tu.

Čítať ďalej...