Obchodná verejná súťaž

ovs stanky
Zámer prenajať hnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 001/2016


Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...

Úspešný víkend mladých karatistov

titl

Dátum 24. september 2016 sa zapíše pre Karate šport klub Stará Bystrica do histórie ako jeden z najúspešnejších. V tento deň sa konalo 4. kolo Slovenského pohára - SFK a BU v Prievidzi. Naši mladí karatisti po dlhšej prázdninovej pauze získali 7 medailí, z toho 2 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové.

Čítať ďalej...

Krásňania ovládli ORLOJ CUP

DSC 0268

Dňa 17. septembra 2016 sa v areáli CVČ v našej obci uskutočnil 2. ročník ORLOJ CUP-u. Hoci počasie mladých futbalistom neprialo, napriek tomu si diváci prišli na svoje a videli kvalitný "malý" futbal.

Čítať ďalej...

Pozvánka na predrokovanie nového chráneného územia

Bystrica SBystrica2 ortofoto

ŠOP Správa CHKO Kysuce Vás pozýva na predrokovanie zaradenia navrhovaného územia SKUEV 0835 Stredný tok Bystrice do národného zoznamu území európskeho významu. Stretnutie sa uskutoční na Obecnom úrade v Starej Bystrici v pondelok 26. septembra 2016 o 10:00 hod.

Čítať ďalej...