Kompostéry bezplatne pre každú domácnosť v Starej Bystrici

 

komposter ilustracni fotoMilí spoluobčania,

našej obci sa podarilo získať z európskych fondov finančné prostriedky vo výške 114.000 € na zakúpenie plastových kompostérov do každej domácnosti. Uvedený kompostér si umiestnite niekde na záhrade a podľa návodu v ňom môžete ukladať biologický odpad z Vašich domácností (pokosenú trávu, lístie, nasekané konáre z krovín a stromov, zvyšky ovocia a zeleniy a pod.). Z kompostovaného odpadu vznikne kvalitná pôda, ktorú opäť môžete použiť vo svojich záhradách. Viac informácií

Karate šport Stará Bystrica

 

TitulnáBlížiace sa Majstrovstvá sveta v karate, ktoré sa budú konať v júni 2019 v Bratislave budú vyvrcholením všetkých predošlých aktivít Federácie a jednotlivých klubov. Pezinok 30.3.2019 bol dejiskom sústredenia talentovanej mládeže, kde jedným z kritérií tohto sústredenia je aj postupný výber reprezentantov Slovenska. 

Čítať ďalej...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

vyhlásenie vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 04. 04. 2019 od 16.00 hod. do odvolania. Zásady protipožiarnej bezpečnosti.  

Výsledky z voľby prezidenta SR - 2. kolo

voľby prezidenta

Účasť voličov vo voľbách: 42,90 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2203

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 945

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 944

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 938 

Čítať ďalej...