6. ročník Dňa rodiny

 

Deň rodinyV sobotu 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie sa v Starej Bystrici konal 6. ročník podujatia Deň rodiny, ktorý bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR "Program pre mládež 2014 - 2020", ktorú administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže.

 

Počas svätej omše, ktorú celebroval duchovný otec vdp. Jozef Hlinka, priniesli deti množstvo kvetov ako darček pre Pannu Máriu na jej sviatok. Jej súčasťou bolo aj požehnanie kvetov a bylín, ktoré so sebou priniesli veriaci. Svätej omše pri kaplnke na Lánoch sa zúčastnilo množstvo veriacich a pán farár ju obetoval za farnosť a obzvlášť za rodiny. 

Čítať ďalej...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

poziar augustOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12.08.2020 od 06.00 hod. do odvolania. 

 

Celé znenie vyhlásenia vrátane zásad protipožiarnej bezpečnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Deň rodiny

 

Deň rodiny 2020 úpravaRímskokatolická cirkev Farnosť Stará Bystrica, Obec Stará Bystrica a animátori Vás srdečne pozývajú na VI. ročník podujatia "Deň rodiny", ktorý sa uskutoční dňa 15. augusta 2020 v Športovo-rekreačnom areáli Stará Bystrica - Lány a okolie. 

 

Program: 

 

17.00 h Svätá omša pri kaplnke (v prípade nepriaznivého počasia v kolonáde)

18.30 h Súťaže a animačné programy pre deti, futbalový turnaj medzi deťmi a rodičmi, eRko tance s eRkáčmi

20.30 h "Rozprávka na DOBRÚ NOC" pod hviezdami. 

 

Upozornenie: aktivita "Ochutnávka NAJ RODINNÝCH KOLÁČIKOV" ZRUŠENÁ!

Vyparkovanie vozidiel

 

vyparkovanie vozidielObec Stará Bystrica oznamuje, že v pondelok 03.08.2020 bude prebiehať asfaltácia štátnej cesty pri Parku sv. Floriána (od kostola až po požiarnu zbrojnicu).

Z dôvodu, aby sa neroznášal postrek, prosíme vodičov, aby si v pondelok ráno, najneskôr do 8.30 h, vyparkovali svoje motorové vozidlá. Uvedené platí aj pre miestnu časť Pytlovia. Tento úsek bude tiež neprejazdný.

Za porozumenie a súčinnosť ďakujeme.