Chováte doma ošípané?

OS CEHZ lavyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

 

Povinnosť registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu platí pre všetkých chovateľov. Chovatelia, ktorí svoj chov zaregistrovaný nemajú, sú povinní tieto chovy bezodkladne zaregistrovať do 23.10.2020.


Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete na: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp 

Čítať ďalej...

Farský oznam

 

kostol novýOd dnes – 15.10.2020 – platia nové obmedzenia ohľadom bohoslužieb. Povolený počet účastníkov na sv. omši je max. 6 osôb (vrátane kňaza a asistencie). Prednostne pre tých, na ktorých úmysel je slávená omša. Na všetky omše sa treba vopred prihlásiť (telefonicky, príp. mailom, sms).

 

Všetky neodslúžené úmysly treba znova prekonzultovať a dohodnúť termín (telefonicky).

Nedeľná omša o 8:00 je naďalej vysielaná na farskom youtube kanáli i na obecnom televíznom kanáli.

Podrobné informácie sú na webových stránkach farnosti.

Farský oznam - upresnenie k nedeľným bohoslužbám

 

kostol upresnenieAby sme mohli vyjsť v ústrety čím viacerým, veriaci sa budú na nedeľnú svätú omšu prihlasovať. Zapísať sa môžete počas týždňa osobne, v kostole po sv. omšiach, alebo telefonicky, samozrejme do stanoveného limitu 50 osôb.

 

Do kostola bude umožnené vojsť len tým, ktorí sú prihlásení. Ostatným odporúčame, aby zostali doma a sledovali svätú omšu vysielanú z nášho kostola alebo inú prostredníctvom médií.

 

Nedeľná omša o 8. hod. bude vysielaná na farskom youtube kanáli i na obecnom televíznom kanáli. Podrobné informácie o prihlasovaní a obsadenosti omší sú na webe farnosti.

Vyparkovanie vozidiel

 

vyparkovanie vozidiel u KrálovObec Stará Bystrica oznamuje, že od pondelka 05.10.2020 bude v miestnej časti Královia (p. Novosad, p. Kandera, p. Chmurčiak....) prebiehať odstraňovanie betónového krytu komunikácie.

 

Z uvedeného dôvodu prosíme vodičov, aby si v pondelok v skorých ranných hodinách (najneskôr do 06.30 h) vyparkovali svoje vozidlá.

 

Za súčinnosť ďakujeme.