V obci Stará Bystrica bol potvrdený vírus vtáčej chrípky

 

vtáčia chrípkaVážení spoluobčania, 

 

dňa 27. januára 2020 Veterinárny ústav Zvolen potvrdil vírus vtáčej chrípky v obci Stará Bystrica. Následne Regionálna veterinárna a potravinová správa nariadila v obci opatrenia uvedené v priloženom dokumente. Žiadame najmä všetkých chovateľov hydiny a vtákov o ich dodržiavanie. Zároveň žiadame všetkých chovateľov hydiny a vtákov chovaných v zajatí, aby v priebehu 29.01.2020 osobne, telefonicky alebo prostredníctvom SMS nahlásili svoj chov na Obecný úrad v Starej Bystrici. Kontakt: 041/43 95 122 alebo 0905 392 354.

 

Veterinárne opatrenia. 

Stará Bystrica má nadané klaviristky

 

TitulnáSestry, 7-ročná Anna a 9-ročná Katarína Chmúrové zo Starej Bystrice študujú už tretí rok hru na klavír na Základnej umeleckej škole Ferka Špániho v Žiline, pričom pre ich mimoriadne nadanie boli prijaté aj do mimoriadneho ročníka pre nadané deti na Konzervatórium v Žiline.
Za uplynulé obdobie sa môžu obe pochváliť viacerými súťažnými úspechmi.
- Zúčastnili sa devätnásteho ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže Schneiderova Trnava. Anna sa umiestnila v zlatom pásme a získala cenu Spoločnosti M. Schneidera Trnavského a cenu pre najmladšieho účastnika, Katarína bola tiež zaradená do zlatého pásma a stala sa víťazkou svojej kategórie

Čítať ďalej...

Pozvánka na výstavu

 

Pozvánka na výstavuKysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Vás srdečne pozývajú na výstavu malieb insitných výtvarníkov zo Srbska SVET KOVAČICKÉHO INSITNÉHO UMENIA, ktorá sa uskutoční v termíne od 27.01.2020 - 15.03.2020 v Turistickom centre pod Orlojom Stará Bystrica. Partner podujatia: Obec Stará Bystrica.

Čítať ďalej...

Termíny vývozu TKO na rok 2020 v obci Stará Bystrica

 

 

ciernaObec Stará Bystrica Vám oznamuje termíny vývozu TKO na rok 2020 v obci Stará Bystrica: 

Január - 08.01.2020 a 22.01.2020

Február - 05.02.2020 a 19.02.2020

Marec - 04.03.2020 a 18.03.2020

Apríl - 01.04.2020, 15.04.2020 a 29.04.2020

Máj - 13.05.2020 a 27.05.2020

Jún - 10.06.2020 a 24.06.2020

Júl - 08.07.2020 a 22.07.2020

August - 05.08.2020 a 19.08.2020

September - 02.09.2020, 16.09.2020 a 30.09.2020

Október - 14.10.2020 a 28.10.2020

November - 11.11.2020 a 25.11.2020

December - 09.12.2020, druhý termín bude oznámený priamo v mesiaci december 2020