Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 07.04.2021)

 

Obec Stará Bystrica informuje o aktuálne plánovaných asfaltáciách:

 

- miestna komunikácia v lokalite za nákupným strediskom (stredná a pravá vetva);
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Baníka, pána Štrbu, pánaTomčalu...);
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Krúpu...);
- miestna komunikácia do Pytlov;
- miestna komunikácia na Lánoch do Ondrejkov;
- miestna komunikácia od Rínku sv. Michala Archanjela k lokalite Za pálenicou;

 

V uvedených lokalitách bude v tejto fáze položená spodná vyrovnávacia vrstva asfaltu, prípadne bude vyplnená ryha po budovaní kanalizácie.

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 284 504 alebo telefonicky na Obecný úrad v Starej Bystrici, tel. 041/4395122.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

zakazOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov


V Y H L A S U J E

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU


na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 01. 04. 2021 od 06.00 hod. do odvolania

 

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

 

Viac informácii v priloženom súbore - Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 

Vitamínový balík pre občanov od 62 rokov a vyššie

 

vitamin c d3 zinok sipky acerola 1554mg 105tablietVážení spoluobčania,

 

Obec Stará Bystrica zakúpila pre všetkých našich občanov od 62 rokov a vyššie (aktuálne 436 osôb) vitamínové balíčky (vitamín D, vitamín C a zinok) na posilnenie imunity, ktorá v období stále šíriaceho sa vírusu COVID-19 zohráva dôležitú úlohu.

 

Vitamínový balík bude bezplatne distribuovaný od štvrtku 1. apríla 2021 prostredníctvom členov nášho Dobrovoľného a hasičského zboru Stará Bystrica.

 

Pevne veríme, že uvedený vitamínový balík prispeje k posilneniu imunity tých najzraniteľnejších – našich seniorov, a že aj týmto spôsobom sa nám podarí ochrániť ich zdravie.

 

Vážení občania, prajeme Vám milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, veľa zdravia a zároveň všetkých opätovne prosíme o dodržiavanie aktuálne platných nariadení.

 

Veríme, že táto COVID situácia sa čoskoro upokojí.

Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 31.03.2021)

 

Obec Stará Bystrica informuje o aktuálne plánovaných asfaltáciách:

 

- miestna komunikácia v lokalite za nákupným strediskom (stredná a pravá vetva)
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Baníka, pána Štrbu, pána Tomčalu...)
- miestna komunikácia u Šimáškov (RD pána Krúpu...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 284 504.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.