Farský oznam

 

kostol opatreniaVzhľadom k súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, kedy došlo k nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca sa zajtrajšia nedeľná sv. omša (28.06.2020) o 8.00 h uskutoční v Tréningovom centre Potôčky.

 

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste sa zúčastnili tejto sv. omše, nakoľko druhá sv. omša o 10.30 h v kostole, spojená so slávnosťou prvého svätého prijímania, bude vyhradená pre deti a rodinných príslušníkov.

 

Ďakujeme.

Opatrenia Krízového štábu Obce Stará Bystrica v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

 

CoronaVzhľadom k súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, kedy došlo k nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca a na základe opatrenia Krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.06.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 prijal Krízový štáb Obce Stará Bystrica nasledovné opatrenia (čítať ďalej): 

Čítať ďalej...

Zber plastov

445308 separovany recyklaciaVážení občania,

 

v stredu 24.06.2020 bude v obci Stará Bystrica prebiehať zber plastov. Prosíme Vás, aby ste si naplnené a zaviazané vrecia vyniesli pred svoj rodinný dom, odkiaľ budú odvezené. Zber začína o 7.00 h. Ďakujeme. 

 

Informácie ZŠ s MŠ o obnovení vyučovania a poplatkoch

 

ZŠ Stará BystricaVážení rodičia, dievčatá a chlapci, 

 

na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12836:1-A2110, zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole v Starej Bystrici vo všetkých ročníkoch základnej školy. Od 1. júna 2020 bola obnovená prevádzka materskej školy, základnej školy pre 1. - 5. ročník a prevádzka školského klubu detí. Od 10. júna 2020 bola obnovená prevádzka Centra voľného času v Starej Bystrici.

 

Informácie o ZŠ, MŠ, CVČ, ŠKD a poplatkoch