Obchodná verejná súťaž č. 010/2018

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zámer odpredať nehnuteľný majetok obce formou obchodno - verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

 

Podmienky OVS č. 010/2018

 

Obchodná verejná súťaž č. 009/2018

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno - verejenj súťaže (ďalej len ,,OVS")

 

Podmienky OVS č. 009/2018

 

S03.png S04.png

S03.png S04.png

Zima na palete

 

46886731 2388752024468743 6991976753799364608 oKysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo v spolupráci s Obcou Stará Bystrica pre priaznivcov výtvarného umenia v termíne od 29. novembra 2018 do 30. januára 2019 kolektívnu, tematickú výstavu z tvorby členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci pod názvom „ZIMA NA PALETE“.

V Starej Bystrici v Turistickom centre pod Orlojom si môže široká verejnosť pozrieť výtvarnú tvorbu Anny Vrškovej zo Svrčinovca, Dušana Chilého z Dunajova, Emy Mosorovej z Oščadnice, Emílie Brezinovej z Klokočova, Gabriely Pastorkovej z Čadce, Ivety Bukovej Štětinovej z Krásna nad Kysucou, Janky Mudríkovej z Čadce, Nataši Lušňákovej z Oščadníc, Veroniky Šugarovej z Kysuckého Nového Mesta, Williama Jaroša z Čadce.

Výstava je predajná a všetci sú srdečne pozvaní na jej zhliadnutie.

Mgr. Ľubica Ligocká

manažér pre výtvarníctvo, foto, film

KKS v Čadci


  46825046_2388752344468711_577875291192426496_o.jpg 46874566_2388752914468654_4551336299079925760_o.jpg 46886731_2388752024468743_6991976753799364608_o.jpg 46930132_2388752651135347_6367463082754572288_o.jpg 46990296_2388752461135366_8627299609179324416_o.jpg 47001506_2388752661135346_3829865682653151232_o.jpg 47023770_2388752871135325_1219906772332969984_o.jpg

Zber plastov

 

453612 separovany recyklacia

Vážení spoluobčania, oznamujeme Vám, že dňa 24. 11. 2018 (sobota) bude prebiehať separovaný zber plastov. Prosíme Vás, aby ste naplnené a zaviazané vrecia vyniesli pred svoj rodinný dom, odkiaľ budú odvezené.

Zber začína o 07.00 hod.