Informácia k situácii s COVID-19

 

connection 4884862 1920Vážení spoluobčania,

chápem Vaše obavy zo šíriacej sa choroby COVID-19. Situáciu sme nepodcenili, okamžite sme zabezpečili rúška do všetkých domácností, každodenne dezinfikujeme priestory na obecnom úrade, v zdravotnom stredisku a ďalších priestoroch, kde sa pohybuje viac ľudí. V spolupráci s dobrovoľnými hasičmi sme niekoľkokrát dezinfikovali aj verejné priestranstvá. Dôchodcom sme ponúkli možnosť nakupovania cez obecný úrad. 

Čítať ďalej...

V našej obci bol potvrdený prípad ochorenia COVID-19!

 

koronavirus 2 Vážení spoluobčania,

v našej obci bol potvrdený prvý prípad ochorenia COVID-19.

 

Jedná sa o nášho občana s dvoma kolegami, ktorí sa vrátili z práce zo Švajčiarska. Pri svojom príchode do obce boli ihneď umiestnení do úplnej izolácie do apartmánového domčeka, kde sú stále v povinnej karanténe.

Čítať ďalej...

Vyučovanie v školách a školských zariadeniach sa prerušuje do odvolania!

 

15960Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a v súvislosti s opatreniami MŠVVaŠ SR na zabránenie šíreniu koronavírusu sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach prerušuje do odvolania. Čítať ďalšie informácie

Výzva p. farára farnosti Stará Bystrica

kostol sbDrahí farníci, občania, milí priatelia!

 

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou koronavírusu všetkých farníkov úctivo prosím a vyzývam, aby sme všetci starostlivo dodržiavali nariadenia a obmedzenia štátnych úradov a miestnych samospráv. Niektoré nariadenia a obmedzenia môžu byť pre nás bolestné, avšak slúžia pre dobro nás všetkých; chápeme, že tieto opatrenia si vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

Čítať ďalej...