Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

zakaz859f16mdOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci   O D V O L Á V A   čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 13. 09. 2022 od 06.00 h. 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 28. 06. 2022.  

Upozornenie na správne triedenie odpadu

 

triedenie odpaduVážení spoluobčania,

 

prosím Vás, aby ste do kontajnerov na tuhý komunálny odpad a do ich blízkosti neodkladali veľkoobjemový odpad (nábytok, ...), biologický odpad (pokosenú trávu...), zložky separovaného zberu (papier, plasty, textil, kovy...) a stavebnú suť.

 

Na likvidáciu uvedených komodít je Vám k dispozícii Dvor separovaného zberu alebo pravidelne prebiehajúci separovaný zber v obci.

 

Na likvidáciu biologického odpadu sú určené kompostéry, ktoré obec zabezpečila ešte v minulom období pre každý rodinný dom bezplatne. V prípade, že ste si kompostér ešte neprevzali, môžete tak urobiť počas otváracích hodín na Dvore separovaného zberu.

 

Ďakujeme za pochopenie.

Oznam o zmene otváracích hodín zberného dvora

 

kontajnery na triedeny zberOznamujeme Vám, že Dvor separovaného zberu v obci Stará Bystrica bude s účinnosťou od 13. 09. 2022 otvorený nasledovne:

 

PONDELOK: ZATVORENÉ

UTOROK: 13.00 HOD – 17.00 HOD
STREDA: ZATVORENÉ
ŠTVRTOK: 13.00 HOD – 17.00 HOD
PIATOK: ZATVORENÉ
SOBOTA: 08.00 HOD – 12.00 HOD
NEDEĽA: ZATVORENÉ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Obec Stará Bystrica

 

i 6752941Obec Stará Bystrica uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce: 

 

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce Stará Bystrica

 

Obec Stará Bystrica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov: 

 

Zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici