Aktuálne plánované asfaltácie

 

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 28.04.2020)

 

1. Miestna spojovacia komunikácia zo strany Parku sv. Floriána (p. Skaličan, p. Tabak...)
2. Miestna komunikácia za autobusovou zastávkou Bartek – Nižné Lány (p. Kuric, p. Ligda...)
3. Miestna komunikácia Lány (p. Targoš, p. Halvoník...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.

 

Zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov!

 

stiahnuťV rámci Žilinského kraja je v súčasnosti až do odvolania v každom okrese vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

Aj napriek tomu však dochádza k častému vzniku požiarov v prírodnom prostredí, a to vypaľovaním suchých trávnatých porastov a spaľovaním horľavých odpadov v záhradách a dvoroch (lístie, tráva...), ale najčastejšie v lesných porastoch (spaľovanie zvyškov po ťažbe, zakladaním ohňa za účelom opekania a pod).

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Čadci preto opätovne upozorňuje, že v tomto období, viac ako v ostatnom čase, je každý občan povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti!

 

Základné informácie 

Deň Zeme - poďakovanie

 

Titulná Deň ZemeObec Stará Bystrica vyjadruje úprimne poďakovanie DHZ Stará Bystrica, žiakom, učiteľom a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa v sobotu 25.04.2020 pri príležitosti Dňa Zeme zapojili do aktivít čistenia a zberu odpadkov v našej obci. Spoločne sa podarilo vyzbierať veľké množstvo vriec a prispieť tak k skvalitneniu životného prostredia okolo nás všetkých.

 

Zároveň pripomíname, že iniciatíva „Zober vrece na prechádzku“ prebieha naďalej do 4. mája 2020.


94324919_549305159054695_4284167008028721152_n.jpg 94489900_231810271467978_1454405363854999552_n.jpg 94673426_2609416835967411_5494033658652131328_n.jpg 94688122_555785778456759_8371269998710095872_n.jpg 94713351_2908021705950305_8736043087282831360_n.jpg 94763956_261280624914626_668645757091315712_n.jpg 94768710_627983054460804_8727191121031069696_n.jpg 94873602_312189159763755_934225321832480768_n.jpg 95019820_314813816165728_8231572944707387392_n.jpg