Kurz spoločenských tancov

 

plagatTanečná škola Plešinger a Litva Fitness Vám prinášajú KURZ SPOLOČENSKÝCH TANCOV - waltz, valčík, tango, foxtrot, jive, chacha, twist, blues, polka, čardáš, country. Kurz bude prebiehať v Dome kultúry Stará Bystrica každý pondelok (8 lekcií) v termíne od 13.05.2019 do 01.07.2019 a v čase od 19.00 h do 20.45 h. Cena 150 €/pár. Kurz bude viesť tanečný majster a lektor Ľuboš Plešinger s asistentkou Michaelou Kufelovou. Prihlášky a viac info: www.litvafitness.sk, 0907 092 231 a www.tanecnaskola.sk, 0903 804 051. Organizátori si vyhradzujú právo neotvoriť kurz v prípade, ak sa prihlási menej ako 10 párov. 

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

odvolanie2Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 01.05.2019 od 06.00 h.

Čítať ďalej...

Deň Zeme

 

Deň zemeVážení občania, 

 

v nadväznosti na Deň Zeme, ktorý si každoročne prípomíname 22. apríla sa na Vás obraciame s výzvou o celotýždennú úpravu a čistenie našej obce. Osobitne Vás chceme požiadať o vyčistenie a úpravu verejných priestranstiev vo Vašom okolí. V sobotu 4. mája 2019 chceme v našej obci v spolupráci s našimi záujmovými organizáciami uskutočniť nasledovné aktivity: 

Čítať ďalej...

Karate šport CVČ Stará Bystrica

 

ÚvodnáV sobotu 27.4.2019 sa konal športový deň pod záštitou Slovenskej federácie Karate a bojových umení ROVNE CUP Lednické Rovné. Je to súťaž pretekárov s vysokou prestížou rovnajúcou sa Slovenskému poháru. Pretekári tu súťažia o hodnotné ceny a výsledky jednotlivých kategórií sa zhodnocujú pretekárovi pre celkové hodnotenie ratingovej tabuľky a zaradenie pretekárov do strediska talentovanej mládeže SFK a BU. 

Čítať ďalej...