Obchodná verejná súťaž č. 007/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Stará Bystrica formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").
Podmienky OVS č. 007/2018

Územná štúdia
Situácia

 

OVS7 1sm OVS7 2sm

 

Oslavy zvrchovanosti SR 2018

oslavy 2018 smTermín konania: 13. - 14. júl 2018
Program:
Piatok 13. júla od 18.00 hod - nočná medzinárodná hasičská súťaž „O pohár starostu obce“ (Rínok sv. Michala Archanjela).
Sobota 14. júla od 09.00 hod - nohejbalový turnaj „O pohár obce Stará Bystrica“ (areál ZŠ a CVČ).
Vo večernom programe vystúpia na Rínku sv. Michala Archanjela: Miro Jaroš, Patrik Kováč a Zbojná, Bystrická kasňa, folklórny súbor Urpín, Josef Laufer, Beáta Dubasová, Vidiek... Nebude chýbať zapálenie vatry a ohňostroj. Po polnoci je pre vás pripravená tanečná zábava.
Vstup voľný.

Všetkých srdečne pozývame!

 

Obchodná verejná súťaž č. 006/2018

 

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Stará Bystrica formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

Podmienky OVS č. 006/2018

Územná_štúdia.pdf

Situácia pri Pantárni

Pozvánka na brigádu

 

logo TJ PokrokTJ POKROK Stará Bystrica pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na BRIGÁDU, ktorá sa bude konať v sobotu 30. júna 2018.

Zraz o 9:00 hod. v areáli TJ POKROK. O občerstvenie je postarané.

Bližšie info u p. Juraja Brisudu.