Pozvánka na výstavu - FAREBNÉ VYZNANIA VIERY

 

PozvánkaKysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Obec Stará Bystrica a Turistické centrum pod Orlojom v Starej Bystrici Vás pozývajú na jubilejnú výstavu neprofesionálnej výtvarníčky, členky Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci

 

Janky Mudríkovej z Čadce

 

FAREBNÉ VYZNANIA VIERY,

 

ktorá sa uskutoční v dňoch 09. 02. - 03. 04. 2022 v Turistickom centre pod Orlojom v Starej Bystrici.

Zisťovanie Štatistického úradu SR o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

 

statisticky urad zistovanie domacnosti 2018 e1597741612209Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2021 (EU SILC 2005 – 2021). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2022 vybraných 436 samospráv, medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených viac ako 7 000 domácností.

 

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 22. júla 2022. 

Čítať ďalej...

Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19 - variant omikron

 

opatreniaŽilinský samosprávny kraj vydal manuál - rady pre občanov v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré môžu prispieť k lepšiemu zvládnutiu pandemickej situácie. 

 

Zároveň informuje o možnosti získania ďalších informácií, ktoré môžu pomôcť:

 

Na stránke https://korona.gov.sk/ je možné sa cez logo Žilinského samosprávneho kraja prekliknúť na eVUC ŽSK https://www.e-vuc.sk/zsk.html?page_id=405 , kde si následne podľa potreby môžete vybrať z viacerých možností:

 

1. Ak máte ťažkosti a potrebujete lekársku pomoc 7:00 h – 15:00 h;

 

2. Ak potrebujete pomoc svojho všeobecného lekára mimo ordinačných hodín 16:00 h - 22:00 h alebo cez víkend a sviatok 7:00 h - 22:00 h;

 

3. Ak potrebujete lieky a neviete, ktorá lekáreň je otvorená;

 

4. Ak potrebujete nemocnicu;

 

5. Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19, ktorý je priložený aj na doleuvedenom odkaze;

 

Manuál pre domácnosť pri ochorení COVID-19 - variant omikron

 

Základné výsledky zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov k 01. 01. 2021 za Obec Stará Bystrica

 

e img 4741Počet obyvateľov:
2 740 obyvateľov, z toho je 50,11 % (1 373) mužov a 49,89 % (1 367) žien


Štátna príslušnosť:
99,45 % (2 725 obyvateľov) so štátnou príslušnosťou SR
0,44 % (12 obyvateľov) cudzincov
0,11 % (3 obyvatelia) nezistené

 

Štruktúra obyvateľstva podľa vekových skupín:
71,53 % (1 960 obyvateľov) produktívny vek (15-64 rokov)
16,13 % (442 obyvateľov) predproduktívny vek (0-14 rokov)
12,34 % (338 obyvateľov) poproduktívny vek (65 a viac rokov) 

Čítať ďalej...