Vyjadrenie stomatologickej ambulancie v Starej Bystrici ku COVID-19

 

zubyOšetrili sme pacienta, ktorému sa po ošetrení potvrdil pozitívny test na COVID-19. Pacient o tom v čase ošetrenia nevedel.

 

V našej ambulancii sa ku každému pacientovi správame ako k možnému nositeľovi infekcie, preto dodržiavame hygienické opatrenia, aby sme nepreniesli nijaké ochorenie z jedného pacienta na druhého a ani na zdravotný personál. 

Čítať ďalej...

Aktuálne plánované asfaltácie

 

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 04.05.2020)

 

1. Miestna komunikácia Prídavky - príprava podkladov pre asfaltáciu, asfaltácia

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.

 

Potvrdenie o žití

 

csszČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) oznamuje, že po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31.05.2020 (tento dátum sa môže v priebehu času zmeniť) bude akceptovať potvrdenia o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu.


Formulár Potvrdenie o žití, ktorý je dostupný aj na webe ČSSZ dôchodca vyplní, vlastnoručne podpíše, uvedie dátum a zašle ČSSZ. Okrem toho uvedie aj dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR (COVID-19).


Potvrdenie o žití zasielajte poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ČR.

Predbežná informácia k vráteniu poplatkov za školský rok 2019/2020

 

5950496 1200xVážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že akým spôsobom a v akej výške budú vrátené Vami uhradené poplatky určené


 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

Čítať ďalej...