Cyklopreteky "Kysuce - Orava cez kopec 2022"

 

Plagát komplet Kmeťo a DJ DemexObec Zborov nad Bystricou Vás pozýva na cestný cyklistický pretek "Kysuce - Orava cez kopec 2022", ktorý sa uskutoční dňa 13. augusta 2022 so štartom o 11.00 h pri amfiteátri Zborov nad Bystricou. 

 

Sprievodné akcie: Súťaž pre malých cyklistov a Súťaž vo varení kotlikového guláša "In memoriam Anna Válková 2022". 

 

V rámci programu vystúpi: 

 

16.30 h - Miška Martykánová + KOMA

18.00 h - Kmeťoband

19.30 h - 22.00 h DJ Drozďo a Demex

 

Furmanská súťaž

 

293521626 1484249705361034 3783995211509681488 nObec Nová Bytrica a Zväz chovateľov koní Bystrickej doliny Vás pozývajú na XIII. ročník Furmanskej súťaže, ktorý sa uskutoční v sobotu 23. júla 2022 v obci Nová Bystrica. 

 

Hlavný program: 

- 9.00 h zahájenie

- vozatajský parkúr

- práca s drevom

- obedová prestávka

- ťažký ťah

 

Sprievodný program: 

- detské atrakcie

- stánkový predaj

- občerstvenie

- kultúrny program

 

Zámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica Obchodnou verejnou súťažou č. 001/2022 - PREDĹŽENIE LEHOTY NA PODÁVANIE NÁVRHOV

2019 08 02Obec Stará Bystrica na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Starej Bystrici č. 3/2022 zo dňa 20. 06. 2022 zverejňuje podľa ustanovení § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa čl. 24 Zásad hospodárenia s majetkom obce Stará Bystrica

 

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže / zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako len „OVS“).

Čítať ďalej...

Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

 

Volby 2022 uvodny bannerVoľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022 sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 h do 20.00 h. 

 

Úlohy a lehoty ich plnenia orgánmi štátnej správy i samosprávy sú predmetom Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov.

 

Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na uvedenej stránke: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22. 

Čítať ďalej...