Prístavba materskej školy

MS 7

Práce na prístavbe materskej školy pokračujú aj v zimnom období. Prístavba je riešená ako objekt predškolského zariadenia pre detí do 6 rokov s kapacitou pre 15 detí. V rámci prístavby bude vytvorená nová učebňa, ktorá bude rozdelená na dennú a spaciu časť.

Čítať ďalej...

Rozšírenie a modernizácia kamerového systému

kamerový systém

Obec Stará Bystrica v ostatných mesiacoch realizovala projekt rozšírenia a modernizácie kamerového systému. Cieľom projektu bolo posilnenie, rekonštrukcia a modernizácia monitorovacieho a záznamového kamerového systému, rozšíriť ho o nové kamery v ďalších lokalitách: úsek štátnej cesty II/520 v smere Klubina-Stará Bystrica a opačne, Zberný dvor Stará Bystrica, Športovo-oddychový areál Slezákovia, Rínok sv. Michala so Slovenským orlojom a Turistickým centrom Pod orlojom, lokalita športovo-oddychového areálu Lány.

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž 1/2017

Pošta I poschodie

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...

Pozvánka na XV. reprezentačný ples

vstup DK3

Obec Stará Bystrica Vás pozýva na XV. reprezentačný ples obce Stará Bystrica.

Termín: 04. február 2017 (sobota),

Dom kultúry Stará Bystrica,

vstupné: 25,- €/osoba.

Do tanca bude hrať skupina ZBM. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Starej Bystrici.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Čítať ďalej...