Deň rodiny prvýkrát v našej obci

dr titl

Obec Stará Bystrica v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom v Starej Bystrici zorganizovala v sobotu 8. augusta 2015 prvýkrát deň rodiny, ktorý je výborným príkladom prepojenia spoločenského a duchovného života.

Čítať ďalej...

Oslavy zvrchovanosti 2015

oslavy2015titlObec Stará Bystrica každoročne pripravuje pred Slovenským orlojom rôzne kultúrne podujatia, ktoré sú venované významným sviatkom Slovenska a Slovákov. Od podpísania Zvrchovanosti Slovenska ubehlo už 23 rokov. Avšak, tento rok si pripomíname aj ďalší významný medzník v našich dejinách.

Čítať ďalej...

Odovzdanie hasičského vozidla

Milí priatelia,
pozývame Vás na slávnostné odovzdanie hasičského vozidla Tatra T148 Dobrovoľnému hasičskému zboru v Starej Bystrici, ktoré prešlo kompletnou opravou a modernizáciou. Náš DHZ tak získal moderné zásahové vozidlo, ktoré bude slúžiť na zabezpečenie ochrany majetku a osôb. Odovzdanie vozidla spolu s jeho požehnaním sa uskutoční v nedeľu 5. Júla 2015 o 11.15 hod na Rínku sv. Michala Archanjela za účasti ministra vnútra Slovenskej republiky Róberta Kaliňáka.