Obchodná verejná súťaž 2/2017

zbojnicka basta

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).

Čítať ďalej...

Kniha "Stará Bystrica a okolie"

Kniha Stará Bystrica darček

Vážení občania, obec Stará Bystrica Vám ponúka možnosť zakúpenia knihy s názvom Stará Bystrica a okolie.

Čítať ďalej...

Prvé kolo SFK a BU 2017

2017 02 11 15.46.42

Banská Bystrica bola ostatný víkend dejiskom 1. kola pohára Slovenskej federácie karate a iných bojových umení. Súťaž bola aj prvou previerkou našich mladých karatistov a ich pripravenosti na novú sezónu. Účasť bola ako obyčajne vysoká okolo 300 pretekárov.

Čítať ďalej...

Stavebné práce v Dome služieb

ambulancie 1

Obec Stará Bystrica pristúpila v jarných mesiacoch roku 2015 k rekonštrukcii Domu služieb. Na jeseň 2016 bola skolaudovaná nadstavba (2. nadzemné podlažie a podkrovie) pozostávajúca z 5 dvojizbových nájomných bytov. Tohto času prebiehajú intenzívne práce na 1. poschodí v ambulantných priestoroch našich lekárov ako aj prestrešenie vstupu do budovy.

Čítať ďalej...