Obchodná verejná súťaž č. 001/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

Pozvánka na výstavu Anny Vnukovej

Anna Vnuková 101 percent

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a autorka Vás srdečne pozývajú na výstavu REALITA MOJIMI OČAMI Anny Vnukovej z Klokočova.

Anna Vnuková je členka Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. 

Miesto konania: Galéria POD ORLOJOM v Starej Bystrici

Termín konania: 02. 02. - 28. 02. 2018

Partneri podujatia: Obec Stará Bystrica, Galéria POD ORLOJOM v Starej Bystrici

Všetci ste srdečne vítaní.

Pozvánka na XIV. reprezentačný ples

 

ples stara bystrica 2017Obec Stará Bystrica Vás pozýva na XIV. reprezentačný ples obce Stará Bystrica.

Termín: 03. február 2018 (sobota) od 19.00 hod., Dom kultúry Stará Bystrica.

Účinkujú: Crown band Štefana Matáka, Buková muzika z Horného Vadičova a Lucia Byráková (klasický spev).

Moderuje: herec Roman Luknár

Vstupné: 27,- €/osoba

V cene je zahrnuté: 2x večera, víno, nealko, káva, dezert.

Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Stará Bystrica, p. Klanicová, tel. 041/439 51 22

Všetkých srdečne pozývame.

 

 

Zimná údržba miestnych komunikácii

 

shutterstock 165883982Vážení občania,
v prípade, že máte problémy so zimnou údržbou miestnych komunikácii, môžete sa obrátiť na jednotlivých pracovníkov, ktorí vykonávajú túto údržbu.
Pracovníci vykonávajú na požiadanie miestnych obyvateľov aj údržbu výjazdov zo súkromných pozemkov. (čítaj ďalej).

Čítať ďalej...