Celoplošný skríning na COVID-19 v obci Stará Bystrica

 

covid 19 5902834 1920Vážení občania,


vláda schválila nový model plošného testovania, ktorý začal od pondelka 18. 01. 2021 a potrvá do nasledujúceho utorka 26. 01. 2021.


Na rozdiel od jesenného plošného testovania majú teda ľudia 9 dní čas na to, aby si urobili antigénový alebo PCR test na príslušných odberových miestach.


Od 27. 01. 2021 bude povinnosť preukazovať sa negatívnym testom napríklad pri ceste do práce, alebo na pobyt do prírody. Zákaz vychádzania je predĺžený do 07. 02. 2021. 

Čítať ďalej...

Odpisovanie stavu vodomerov

 

vodomerVážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v termíne od 18. 01. 2021 do 29. 01. 2021 budú poverení pracovníci spoločnosti SEVAK, a. s. odpisovať stavy vodomerov v obci Stará Bystrica.

 

Vzhľadom k uvedenému Vás prosia o sprístupnenie Vašich vodomerov.

 

Stav vodomeru si môžete tiež odčítať sami a nahlásiť ho poverenému pracovníkovi pri príchode, resp. ho umiestniť na viditeľné miesto pri rodinnom dome.

 

Pracovníci začnú na dolnom konci obce a prechádzať budú smerom na Lány.

Zimná údržba v obci Stará Bystrica

 

zimná údržbaVážení občania,

 

v prípade, že budete mať problémy so zimnou údržbou miestnych komunikácií, môžete sa obrátiť na jednotlivých pracovníkov, ktorí budú túto údržbu vykonávať.

 

V prípade nevyriešenia Vašej požiadavky priamo u konkrétneho pracovníka, môžete kontaktovať pána Michala Šadibola 0905 937 350.

 

Pracovníci údržby miestnych komunikácií v obci Stará Bystrica:

 

Miloš Ďurica 0902 212 579 - Rusnákovia, Šimáškovia, Podkova, obchod Jednota, Budošovia, Královia

Milan Prievozník 0908 911 689 – Kanderovia, Strnádlovia, Sihly, Hámer, Pavlíkovia, Slezákovia

Pavol Zjatek 0918 470 037- MK pri píle K-TEN, Prídavky po DK, MK okolo starého ihriska a okolo Pálenice + horná ZŠ

Vladimír Tomčala 0918 726 538 – centrum – Rínok sv. Michala, dolná ZŠ, MK pri Pantárni, okolo hotela, Pytlovia, Brehy, nákupné stredisko

Rasťo Čierňava 0918 335 020 – Benzinol, Nižné Lány a Vyšné Lány

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stará Bystrica

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stará BystricaObecné zastupiteľstvo obce Stará Bystrica Uznesením č. 4/2020 zo dňa 07. 12. 2020


V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce Stará Bystrica
na deň 08. 03. 2021 s nasledovnými podmienkami:


Termín odovzdania prihlášok je do 19. 02. 2021;

 

 

Čítať ďalej...