Výsledky volieb poslancov a volieb predsedu ŽSK 2022

 

ZSK horizont colorVážení občania, 

 

v priloženom súbore nájdete výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu ŽSK 2022. 

 

Výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu ŽSK

Výsledky volieb 2022 za Obec Stará Bystrica

 

komunalne 2022Vážení občania, 

 

v priložených súboroch nájdete výsledky k spojeným voľbám 2022 za Obec Stará Bystrica. 

 

Komunálne voľby 2022


Voľby do ŽSK 2022

Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

 

spojene volby infografika07102022Oprávneným voličom je osoba, ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVOD-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.


Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie sám, alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr od pondelka 24. 10. 2022.


Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod. 

Čítať ďalej...

"Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva" - obnova židovského cintorína

 

Židovský cintorínObci Stará Bystrica bol schválený projekt na obnovu priestoru židovského cintorína v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020 so spolufinancovaním Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja s názvom „Spoločná záchrana kultúrneho dedičstva."

 

Na projekte sa spoločne podieľajú obec Stará Bystrica spolu s cezhraničným partnerom - obcou Řeka a partnerom projektu – obcou Vysoká nad Kysucou. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti prihraničného regiónu prostredníctvom záchrany kultúrneho dedičstva a jeho aktívnej prezentácie širokej verejnosti. V obciach Stará Bystrica a Vysoká nad Kysucou budú rekonštruované židovské cintoríny a v obci Řeka bude vybudované múzeum židovskej kultúry na Třinecku.

 

Aktualizované 28. 10. 2022: 

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 02.09.2022 uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov