Oznam farského úradu ohľadom bohoslužieb

 

Kostel Povyseni sv Krize Podebrady interierVážení občania,

 

nižšie na odkaze nájdete oznam farského úradu ohľadom bohoslužieb. Prosíme, venujte mu pozornosť. 

 

Oznam farského úradu ohľadom bohoslužieb

Obecný úrad v Starej Bystrici oznamuje

 

zástenaVážení občania,

 

vzhľadom k tomu, že v kanceláriách obecného úradu sú inštalované sklenené zásteny, od pondelka 11. mája 2020 končia obmedzenia a obecný úrad bude otvorený v štandardných úradných hodinách.

 

Zároveň dávame na vedomie, že utorok a štvrtok budú dni vyhradené pre úsek matriky a evidencie obyvateľstva (vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, prihlásenie k trvalému a prechodnému pobytu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a pod.). Overovanie podpisov a listín bude dostupné každý deň.

 

Pri návšteve obecného úradu Vás zároveň prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických pravidiel (vstup do budovy len s rúškom, dodržiavanie vzájomných odstupov, používanie vlastného pera, dezinfikovanie rúk).

 

Ďakujeme za porozumenie.

Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 06.05.2020)

 

1. Miestna komunikácia Slezákovia

2. Prepojovacia komunikácia medzi štátnymi cestami na Salajni (p. Plešivka, p. Mačas...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.