Obchodná verejná súťaž č. 003/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS")

Obchodná verejná súťaž č. 002/2018

 

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať hnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS")

Obchodná verejná súťaž č. 001/2018

Starabystrica erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer odpredať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

Pozvánka na výstavu Anny Vnukovej

Anna Vnuková 101 percent

Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a autorka Vás srdečne pozývajú na výstavu REALITA MOJIMI OČAMI Anny Vnukovej z Klokočova.

Anna Vnuková je členka Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci. 

Miesto konania: Galéria POD ORLOJOM v Starej Bystrici

Termín konania: 02. 02. - 28. 02. 2018

Partneri podujatia: Obec Stará Bystrica, Galéria POD ORLOJOM v Starej Bystrici

Všetci ste srdečne vítaní.