Obchodná verejná súťaž č. 008/2018

 

erbObec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno-verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

 

Podmienky OVS č. 008/2018

 

S03.png S04.png

 

Informácia o odstávke Slovenského orloja

 

orloj stara bystrica 02Vážení návštevníci Slovenského orloja,

 

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o odstávke Slovenského orloja, ktorá je naplánovaná od pondelka 22. 10. 2018 do nedele 28. 10. 2018 do 11.00 hod. z dôvodu výmeny sôch apoštolov v Slovenskom orloji.


Budúci rok uplynie už 10 rokov od otvorenia Slovenského orloja v obci Stará Bystrica. Už prvé úvahy o jeho vytvorení smerovali k tomu, aby všetky sochy na orloji boli dielami významného slovenského umelca – akademického sochára Viliama Lovišku. Napokon, pre obmedzený rozpočet a krátkosť času, vytvoril Viliam Loviška len prvých sedem objektov: kamennú drapériu a bronzové sochy slovenských dejateľov; drevené sochy apoštolov s drevenou sochou zvonára vytvoril ľudový rezbár Peter Kuník. Do budúcna bola však snaha získať ďalšie finančné prostriedky, aby obec mohla raz v orloji inštalovať aj sochy siedmich slovenských apoštolov v umeleckom stvárnení akademického sochára Viliama Lovišku a jeho manželky akademickej sochárky Marcely Loviškovej.


Takmer po desiatich rokoch sa nám podarilo získať finančné prostriedky z európskeho fondu poľsko-slovenskej spolupráce Interreg, z ktorých sme zrekonštruovali priestor za orlojom a umožnili sme tak sprístupnenie strojovne orloja aj pre návštevníkov a turistov. Z týchto európskych prostriedkov sme financovali aj vytvorenie siedmich špičkových umeleckých diel – slovenských apoštolov od akademických sochárov Loviškovcov. 

 

Z príležitosti predstavenia sôch nových apoštolov sa dňa 26. 10. 2018 (piatok) o 18.00 hod. v sále Domu kultúry Stará Bystrica uskutoční aj oficiálny program. Hosťami budú Akad. soch. Viliam Loviška, Akad. soch. Marcela Lovišková a Ing. Arch. Ivan Jarina. V rámci programu vystúpi Veľký Dom a Janka Holeštiaková

 

V sobotu 27. 10. 2018 budú sochy inštalované v strojovni orloja a na nedeľu 28. 10. 2018 o 10.30 hod. je v Kostole sv. Michala Archanjela naplánovaná slávnostná svätá omša a po nej sprievod k Slovenskému orloju a slávnosť požehnania nových sôch. Omšu bude celebrovať Mons. Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., nitriansky kanonik. Od 12.15 hod. bude pre verejnosť prístupný aj priestor strojovne Slovenského orloja.


Celý proces tvorby sôch od samého začiatku zaznamenával profesionálny filmársky tím, produkujúci filmy pre Slovenskú televíziu. Od piatku 26. 10. 2018 do nedele 28. 10. 2018 budú natáčať v Starej Bystrici.


Na záver Vás chceme, vážení návštevníci, ešte informovať, že pôvodné sochy apoštolov od ľudového rezbára Petra Kuníka budú dôstojne umiestnené na vonkajšej balkónovej chodbe pri východe zo strojovne orloja, kde si ich môžete pozrieť.
Vstup na sprievodný program, ktorým chceme uviesť nové sochy do života je voľný, všetkých srdečne pozývame.


Zhrnutie základných informácií:
- Od pondelka 22. 10. 2018 bude odstavená promenáda apoštolov na Slovenskom orloji z dôvodu výmeny sôch apoštolov.
- Sochy budú priamo prístupné verejnosti v piatok 26. 10. 2018 po oficiálnom programe v Dome kultúry Stará Bystrica, nasledujúci deň budú inštalované v strojovni orloja. Prvýkrát sa spustia v nedeľu 28. 10. 2018 o 12.00 hod.
- Priestor strojovne Slovenského orloja bude pre verejnosť prístupný v nedeľu 28. 10. 2018 od 12.15 hod.

Za porozumenie a návštevu našej obce úprimne ďakujeme.

S úctou


PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.
starosta obce

Karate šport CVČ Stará Bystrica

 

IMG 20181003 164334839Letné prázdniny skončili a mladým karatistom z klubu CVČ Karate šport Stará Bystrica začali povinnosti, pre jesennú časť sezóny 2018. Tréningová príprava začala už v prvom septembrovom týždni. Dôvod prípravy bol dôležitý z hľadiska blížiaceho sa 4. kola federácie, ktoré sa konalo 29.9.2018 v Prievidzi. Pre klub je to asi najkratšia trasa a tak účasť členov klubu, bola zvýšená aj o mladších členov. Výpravu pod vedením Knapec Jaroslav, Chmúra Jan, Dušan Tomčala tvorili: Klánica Marián, Chmúra Andrej, Tomčala Marek, Horváth Tomáš , Klieštiková Vanesa, Kubeň Braňo, Hulák Dominik, Grigová Soňa, Paholek Mário, Svitek Kristián, Dubovický Juraj, Hulák Mário, Fedor Samuel , Žibrun Tobias a Pochyba Matúš. Klub ma širokú základňu a preto, už do súťaži zapája aj chlapcov v nižšom veku. Kvalitná príprava prináša ovocie čoho výsledkom je zisk 9 medaily. 


Jednotlivci:
1. miesto Mário Paholek v kategórii kata Disabilites nad 15 rokov
2. miesto Andrej Chmúra v kategórii kumite 13-14 rokov nad 160 cm
2. miesto Soňa Grigová v kategórií kumite 13-14 rokov do 160 cm
2. miesto Jurko Dubovický v kategórii kumite 7-8 rokov
3. miesto Klieštiková Vanesa v kategórií kumite 9-10 rokov
3. miesto Braňo Kubeň v kategórii kumite 9-10 rokov
3.miesto Kristián Svitek v kategórii kumite 13-14 rokov nad 160 cm
4. miesto Tobias Žibrun v kategórií kumite 11-12 rokov nad 150 cm
Družstva:
2. miesto chlapci kumite 13-14 rokov v zložení : Andrej Chmúra, Kristián Svitek, Matúš Pochyba.
2. miesto chlapci kumite 7-9 rokov v zložení : Juraj Dubovický, Mário Hulák ,Samuel Fedor
4. miesto chlapci kumite 10-12 rokov v zložení : Marek Tomčala, Braňo Kubeň, Dominik Hulák

 

Rok 2019 bude pre Slovenskú federáciu karate a bojových umení sviatkom, nakoľko sa budú konať majstrovstvá sveta WUKF v Bratislave, čo je aj veľkým lákadlom pre členov klubu CVČ Karate šport Stará Bystrica. Na jednotlivých kolách sú hodnotení a výsledkom môže byť nominácia na tieto majstrovstvá sveta. Klub má v tomto roku ďalšiu významnú udalosť a to je účasť člena klubu CVČ Karate šport Stará Bystrica Andreja Chmúru na majstrovstvách Európy, kde bol nominovaný reprezentačnými trénermi, a tieto sa budú konať 25.10. až 28.10. 2018 na Malte.


IMG_20180929_090004343.jpg IMG_20180929_120407781.jpg IMG_20180929_144823635.jpg IMG_20180929_150724436.jpg IMG_20181003_164334839.jpg  

Podpora a propagácia kultúrneho dedičstva v Slovensko-poľskom pohraničí

unnamed

logo zskObec Stará Bystrica ako vedúci partner realizuje spolu s Gminou Rajcza projekt s názvom „Podpora a propagácia kultúrneho dedičstva v Slovensko-poľskom pohraničí“, ktorý je obsahovo zameraný na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

V rámci projektu sa predpokladá čerpanie sumy vo výške 60 590,53 €, z ktorých je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja hradených 49 999,30 € (82,52% z celkovej sumy), z prostriedkov štátneho rozpočtu hradených 6 059,05 € (10 % z celkovej sumy) a obec prispeje vlastným vkladom vo výške 4 532,18 € (7,48 % z celkovej sumy). 

Partneri projektu chcú vybudovať v rámci cezhraničného regiónu spoločné kultúrne dedičstvo, za týmto účelom sú rekonštruované priestory Slovenského orloja v jeho zázemí, ktoré budú upravené na výstavné priestory tak, aby sa stali reprezentatívnym priestorom pre návštevy. 

V priebehu realizácie mikroprojektu je realizovaná aj nehmotná aktivita, ktorá pozostáva z tvorby nových sôch slovenských apoštolov, ktoré budú inštalované v telese orloja a zároveň z reštaurovania tých starých. Po dokončení sôch sa pri slávnostnom otvorení zázemia Slovenského orloja uskutoční workshop, v rámci ktorého budú spolupracovať profesionálny umelci s amatérskymi rezbármi. Na všetky uvedené aktivity naviaže film, ktorý bude pútavým spôsobom prezentovať krásy slovensko-poľského pohraničia.

Vybudovanú infraštruktúru by mali využiť návštevníci z bližšieho i ďalekého okolia a mala by prispieť pri zlepšení cezhraničnej turistiky a prezentácií kultúrnych hodnôt.

Chceme vyjadriť potešenie z efektívnej spolupráce s projektovým partnerom z Poľska, ako aj s predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja, ktorí maximálne prespievajú k úspešnej realizácii projektu.

 

                                                                                                                                           Miroslava Strnádlová

                                                                                                                                             projektový manažér