Prevádzkové hodiny Športovo-rekreačného areálu Lány

 

Ihrisko LányPrevádzkové hodiny Športovo-rekreačného areálu Lány v mesiaci     jún 2019

 

Pondelok - Piatok 15.00 h - 20.00 h
Sobota 14.00 h - 20.00 h
Nedeľa, Sviatok 13.00 h - 20.00 h

 

Po dohode so správcom je možné si objednať areál aj mimo prevádzkových hodín.         Kontakt: 0917 088 919

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 za obec Stará Bystrica

 

EP3Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2220
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 345

Účasť voličov vo voľbách: 15,54 %

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 345
Počet platných odovzdaných hlasov: 339

Poradie podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu

Odstávka elektriny 04.06.2019

elektrinaStredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 04.06.2019 od 07.30 h do 13.00 h bude v obci Stará Bystrica prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie distribúcie elektriny sa bude týkať súpisných čísel 1 - 2, 61 - 176 a 227 - 238.  

eKasa

 

e KasaFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam: 

 

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr. 

 

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. 

Čítať ďalej...