Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča

eurovolby 20142Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 07:00 do 22:00 h. 

Informácie pre voliča

Information for voter

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška - Oznámenie

 

Verejná vyhláška - oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV. 

Pri revízii 22 kV vedenia č. 114, ktoré prechádza kat. územím Stará Bystrica, bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohrozuje spoľahlivú bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia. (čítaj ďalej)

Jubileum pána Viktora Brízgalu

Na web gratuláciaV týchto dňoch oslavuje svoje krásne životné jubileum 90 rokov pán Viktor Brízgala, bývalý tajomník MNV v Starej Bystrici. Starosta obce Ján Podmanický spoločne so zástupcom Pavlom Strnádlom navštívili pána Brízgalu, aby mu mohli zablahoželať, ale aj poďakovať za prínos pre našu obec.

 

O pánovi Brízgalovi možno povedať, že svoj život zasvätil službám a funkciám v národných výboroch. Začal ako administratívny pracovník, neskoršie ako pracovník organizačného odboru ONV v Kysuckom Novom Meste, potom účtovník MNV a následne tajomník MNV v Starej Bystrici. Okrem toho bol funkcionárom v rôznych spoločenských organizáciách.

Čítať ďalej...

Voľby prezidenta SR 2019 - informácie pre voliča

 

Druhý obrázok prezidentVoľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.


Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča

Zoznam kandidátov na prezidenta SR