NOVOROČNÉ PRIANIE

PF2019

Milí priatelia,

ďakujeme Vám za Vašu priazeň a spoluprácu v roku 2018.
Do nového roka 2019 Vám želáme veľa zdravia, šťastia, lásky, mnoho osobných a pracovných úspechov. Nech Vás v novom roku sprevádzajú dobrí ľudia a správne rozhodnutia.

Chcete vedieť čo sa deje vo Vašej obci? Mobilná aplikácia ,,Stará Bystrica" zdarma do Vášho telefónu!

 

ilustrakObec Stará Bystrica neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z miestneho rozhlasu alebo úradnej tabule.
Pokiaľ máte k dizpozícii mobilný telefón s operačným systémom Android alebo Apple, odteraz máte možnosť stiahnuť si zdarma z Google Play (Obchod Play) alebo App Store aplikáciu „Stará Bystrica“. Formou bleskových správ budete informovaní notifikáciami o separovanom zbere, o výpadkoch elektriny či vody, organizovaných športových či spoločenských akciách. Pokiaľ ste kdekoľvek mimo obce, alebo chcete mať všetky dôležité aktuálne informácie na jednom mieste stále po ruke, aplikácia Stará Bystrica je tu pre Vás.

Inštalácia aplikácie je veľmi rýchla a jednoduchá, nevyžaduje žiadne prihlasovanie alebo registráciu. Pri vyhľadávaní aplikácie v Google Play alebo App Store stačí zadať kľúčové slová „stara bystrica“. Snahou autorov bolo vytvoriť ľahko ovládateľnú a prehľadnú aplikáciu pre všetky vekové kategórie.
Pokiaľ máte na telefóne zapnuté mobilné dáta neustále, notifikácie sa načítavajú okamžite a automaticky. Pokiaľ nie ste on-line, notifikácie o nových správach sa nestratia a budú doručené hneď ako sa Váš telefón pripojí na WiFi alebo mobilné dáta, notifikácie a správy majú minimálnu veľkosť.
Veríme, že nová aplikácia sa Vám bude páčiť a výrazne prispeje k zlepšeniu Vašej informovanosti.

POZVÁNKA NA VIANOČNÝ KONCERT

plagát jasličky 2018Vážení Starobystričania, ale aj všetci ľudia dobrej vôle z blízka i ďaleka, srdečne Vás pozývame na vianočný koncert ,,Požehnanie z jasličiek", ktorý sa uskutoční tradične v deň Božieho narodenia 25. decembra 2018 o 15:00 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici. Koncert je spojený s požehnaním detí a matiek v požehnanom stave.

Obchodná verejná súťaž č. 010/2018

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zámer odpredať nehnuteľný majetok obce formou obchodno - verejnej súťaže (ďalej len ,,OVS").

 

Podmienky OVS č. 010/2018