Požehnanie z jasličiek 2015

jasl titl

"Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn..." (Iz 9,5).

Na sviatok Božieho narodenia sa vo farskom kostole sv. Michala Archanjela uskutočnila jasličková pobožnosť, ktorá v posledných rokoch nadobudla formu vianočného koncertu, spojeného s požehnaním betlehemov, detí a žien v požehnanom stave.

Čítať ďalej...

Vianočné poďakovanie starostu obce

Vianocny pozdrav 2015

Vážení Starobystričania,

dovoľte mi, aby som Vám vyjadril úprimné poďakovanie za dôveru a spoluprácu, ktorú ste obci Stará Bystrica prejavili v roku 2015. Vážime si, že aj vďaka Vašej podpore a úsiliu sa nám darí prispievať k tomu, aby bola naša obec krajšia a život v nej spokojnejší. Osobitne chcem na tomto mieste poďakovať aj jednotlivým obciam a mestám okresu Čadca za dobrú a efektívnu spoluprácu v uplynulom roku. V mene svojom i v mene obecného zastupiteľstva obce Stará Bystrica Vám všetkým pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov a Nového roka 2016 prajem veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a veľa osobných a pracovných úspechov.

 

PhDr. JUDr. Ján Podmanický, PhD.

starosta obce

Čítať ďalej...

Pozvánka na vianočný koncert

Požehnanie z jasličiek 2015 titl

Vážení Starobystričania, ale aj všetci ľudia dobrej vôle z blízka i ďaleka, srdečne Vás pozývame na vianočný koncert "Požehnanie z jasličiek", ktorý sa uskutoční tradične v deň Božieho narodenia 25.12.2015 o 15 hod. v Kostole sv. Michala Archanjela v Starej Bystrici. Koncert je spojený s požehnaním betlehemov, detí a matiek pred pôrodom.

 

Čítať ďalej...

Budova pošty už čoskoro pod strechou

posta 1

Na jar pristúpila obec k rekonštrukcii a nadstavbe budovy pošty. Rekonštrukcia pozostáva z troch stavebných objektov: vytvorenie piatich dvojizbových nájomných bytov, prestrešenie vstupu a vytvorenie komerčného priestoru dostavbou a prepojením budov pošty a obecného úradu.

Čítať ďalej...