Darovanie 2 % z príjmu

 

2

Vážení občania, rodičia, priatelia školy!

 

Občianske združenie Kysucký kultúrny kruh (KKK) sa aj tento rok obracia na Vás s prosbou o poskytnutie 2% resp. 3% Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2018.

 

V súčasnosti KKK okrem podpory činností na rozvíjanie duchovného a kultúrneho dedičstva Kysúc, poskytuje i podporu na rozvíjanie telesnej kultúry a športu, na organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti, pomoc pri obstarávaní a modernizácii učebných pomôcok. 

Čítať ďalej...

Zber plastov

 

445308 separovany recyklaciaVážení občania, v stredu 13. 02. 2019 bude v obci Stará Bystrica prebiehať zber plastov. Prosíme Vás, aby ste si naplnené a zaviazané vrecia vyniesli pred svoj rodinný dom, odkiaľ budú odvezené. Zber začína o 7.00 h. Ďakujeme. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voliča

eurovolby 20142Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 07:00 do 22:00 h. 

Informácie pre voliča

Information for voter

Čítať ďalej...

Verejná vyhláška - Oznámenie

 

Verejná vyhláška - oznámenie o údržbe priesekov pod elektrickými vedeniami sústavy 22 kV. 

Pri revízii 22 kV vedenia č. 114, ktoré prechádza kat. územím Stará Bystrica, bolo zistené, že porast v ochrannom pásme vedenia dosiahol nebezpečnú výšku, a tým ohrozuje spoľahlivú bezpečnú prevádzku tohto dôležitého vedenia, a taktiež je ohrozená bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v ochrannom pásme tohto vedenia. (čítaj ďalej)