Karate šport Stará Bystrica

 

Titulná opravenáRok 2019 je pre Slovenskú federáciu Karate a iných bojových umení významný. V mesiaci jún sa konajú na Slovensku majstrovstva sveta v Karate. Slovenské kluby, ktoré sú členmi federácie čaká náročný rok. Účasť a nomináciu na týchto majstrovstvách dostanú len tí najlepší, a preto je to veľká výzva aj pre jednotlivých členov klubu. Každý klub, aby dosiahol metu účastí, prispôsobil náročnosť tréningov zodpovedajúcich kvalitnej príprave. Stará Bystrica má v klube nádejných pretekárov, ktorí by mohli mať tu česť a byť nominovaní. Tejto nominácií budú predchádzať kvalifikačné súťaže
(slovenský pohár, účasť na zahraničných pohároch, reprezentačné sústredenia a kvalitná príprava na domácich tréningoch). Prvým krokom k dosiahnutiu mety účasti na MS bolo 1. kolo slovenského pohára v Karate, ktoré sa konalo v Pezinku dňa 16.2.2019. Výpravu Starej Bystrice tvorili: 

Čítať ďalej...

Obchodná verejná súťaž č. 010/2018 - 2. kolo

erb

Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela č. 537, 023 04 Stará Bystrica (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe ustanovenia § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje Zámer odpredať nehnuteľný majetok Obce Stará Bystrica

 

Podmienky OVS 010/2018 2. kolo

Geometrický plán - grafická časť

Geometrický plán - písomná časť

 

Lny_Nvrh GP.jpg Lny_situcia.jpg

Odstávka elektriny 06.03.2019

 

elektrinaStredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že dňa 06.03.2019 od 07.30 h do 16.30 h bude v obci Stará Bystrica prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzenie distribúcie elektriny sa bude týkať súpisných čísel 569 - 571, 596 - 643 a 656.