Karate šport Stará Bystrica

 

TitulnáBlížiace sa Majstrovstvá sveta v karate, ktoré sa budú konať v júni 2019 v Bratislave budú vyvrcholením všetkých predošlých aktivít Federácie a jednotlivých klubov. Pezinok 30.3.2019 bol dejiskom sústredenia talentovanej mládeže, kde jedným z kritérií tohto sústredenia je aj postupný výber reprezentantov Slovenska. 

Čítať ďalej...

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

vyhlásenie vzniku požiaruOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 04. 04. 2019 od 16.00 hod. do odvolania. Zásady protipožiarnej bezpečnosti.  

Výsledky z voľby prezidenta SR - 2. kolo

voľby prezidenta

Účasť voličov vo voľbách: 42,90 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 2203

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 945

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 944

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov: 938 

Čítať ďalej...

Opatrenia pred požiarmi

 

Vznik požiaruVzhľadom k príchodu teplých jarných dní a nárastu požiarov súvisiacich s vypaľovaním suchej trávy Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci dôrazne upozorňuje všetkých občanov, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov na prísny zákaz: 

Čítať ďalej...