Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

i 5134128Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci 

 

O D V O L Á V A

 

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 01. 04. 2022 od 10:00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 22. 03. 2022.

Pozvánka na divadelné predstavenie v DK Stará Bystrica

 

Scan10002Obec Stará Bystrica sa v tomto roku stala partnerom Palárikovej Rakovej – národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorá sa bude konať v termíne 24. – 30. apríla 2022 v regióne Kysúc.

 

Divadelné predstavenie pre verejnosť v Dome kultúry v Starej Bystrici bude v pondelok 25. apríla o 18.00 hod.

 

Predstaví sa minuloročný víťaz tejto prehliadky, Divadlo mladých Šuňava, s inscenáciou hry Jozef Gregor Tajovský: ŽENSKÝ ZÁKON - komédia o ženskej tvrdohlavosti, ktorá nezmieriteľne rozháda dve blízke rodiny.

 

Predpredaj vstupeniek začne 1. apríla 2022 v Turistickom centre pod Orlojom (denne 8.50 hod. - 18.10 hod., obedňajšia prestávka 13.10 hod. – 13.50 hod.)

 

Tešíme sa, že sa opäť môžeme stretnúť pri kultúre.

 

Srdečne pozývame.

Zneškodňovanie odpadov

 

AdobeStock 43132259 finalVážení občania,


dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste v kotloch na tuhé palivo nespaľovali iný odpad (napr. plasty, tuhý komunálny odpad a iné...) ako je na to určený.


Spaľovanie takéhoto odpadu v domácich kotloch a peciach je zakázané, pričom takýmto spaľovaním vznikajú nebezpečné jedy, ktoré sú zdraviu škodlivé.


Zároveň Vás prosíme, aby ste do nádob na tuhý komunálny odpad nevhadzovali trávu, konáre a iný biologický rozložiteľný odpad, ktorý patrí do kompostéra.

 

Ďakujeme za porozumenie.

Informácia Obce Stará Bystrica k ubytovávaniu občanov Ukrajiny v obci Stará Bystrica a k prípadnej pomoci od Obce Stará Bystrica

 

utecenci z ukrjainy v stanovom tabore vo velkych slemenciachObec Stará Bystrica žiada súkromných ubytovateľov, ktorí plánujú ubytovať občanov Ukrajiny v obci Stará Bystrica a následne chcú požiadať Obec Stará Bystrica o finančnú pomoc na úhradu nákladov s tým spojených, aby takýto svoj zámer VOPRED konzultovali s pracovníkmi obecného úradu na uvedených kontaktoch:


Alena Klanicová +421 908 204 655
Mgr. Ľubomíra Šadibolová +421 905 392 354


V súčasnosti je v obci Stará Bystrica ubytovaných 33 občanov Ukrajiny, pričom sprievodné náklady už teraz prevyšujú možnosti obce a jej obyvateľov.


Ďakujeme za porozumenie.