Druhé kolo celoplošného testovania v obci Stará Bystrica

Druhe kolo plosneho testovaniaVážení občania,

 

oznamujeme Vám, že v sobotu 7.11.2020 a v nedeľu 08.11.2020 sa uskutoční druhé kolo celoplošného testovania aj v našej obci.


Upozorňujeme Vás, že oproti minulému víkendu nastala ZMENA V ČASE. Testovanie bude prebiehať aj v sobotu aj v nedeľu od 08.00 h do 20.00 hodiny.  

Čítať ďalej...

Potvrdenie o žití opäť DOČASNE bez overenia!

 

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom poberajúcim dôchodok z Českej republiky, že vlastnoručný podpis na Potvrdení o žití nemusí byť v tomto období úradne overený.

 

Tlačivo je potrebné vypísať, vlastnoručne podpísať, uviesť dátum a na miesto úradnej pečiatky je potrebné napísať krátke zdôvodnenie: „Podpis neoverený z dôvodu pandémie COVID-19“.

Poďakovanie

 

testovanie poďakovanieVážení občania,

 

dovoľte mi, aby som na tomto mieste vyjadril úprimné poďakovanie všetkým, ktorí nám pomohli zabezpečiť plynulý priebeh celoplošného testovania na COVID-19 v obci Stará Bystrica.

 

Úprimné poďakovanie patrí pani doktorke Ivete Jančaříkovej, ktorá prevzala záštitu nad touto akciou v našej obci a prvá nás kontaktovala, že je v prípade potreby ochotná nám, Starobystričanom, pomôcť a bude k dispozícii pokiaľ to bude nevyhnutné. Poďakovanie patrí tiež zdravotnej sestre Ľubici Litvovej, ktorá sa rovnako sama ochotne prihlásila a pokryla druhé odberné miesto v areáli Tréningového centra Potôčky. Týmto zdravotníkom ochotne asistovali: zdravotná setra Nikola Buchová a študenti medicíny Kristína Repáňová, Kristína Poništova, Kristína Gurbová a Jozef Masnica. Prioritne bez nich by nebolo možné testovanie v našej obci uskutočniť, preto im patrí nesmierne uznanie a poďakovanie. 

Čítať ďalej...

Sumár najdôležitejších informácií pre testovanie na COVID-19 v obci Stará Bystrica vrátane ČASOVÉHO HARMONOGRAMU!

celoplošné testovanieAreál tréningového centra Potôčky je vyhradený pre súpisné čísla od 1 do 485, pričom v sobotu 31.10.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 1 do 250 a v nedeľu 01.11.2020 rodinné domy s číslami od 251 do 485 podľa zverejneného časového harmonogramu!


Sobota TC Potôčky - harmonogram
Nedeľa TC Potôčky - harmonogram

 

Areál za dolnou základnou školou je vyhradený pre súpisné čísla od 486 a vyššie, pričom v sobotu 31.10.2020 majú byť otestované rodinné domy s číslami od 486 do 725 a v nedeľu 01.11.2020 rodinné domy s číslami od 726 a vyššie podľa zverejneného časového harmonogramu!


Sobota dolná ZŠ - hamonogram 
Nedeľa dolná ZŠ - hamonogram 

Čítať ďalej...