Oznam pre záujemcov o stánkový predaj počas Osláv zvrchovanosti SR 2019

 

Stan šedýVážení predajcovia,

 

Obec Stará Bystrica Vám oznamuje, že počas Osláv zvrchovanosti SR, ktoré sa konajú dňa 20. 7. 2019 bude stánkový predaj možné realizovať len na miestach určených obcou a v obecných stánkoch, ktoré si musia záujemcovia o predaj od Obce Stará Bystrica prenajať.

 

Situácia umiestnenia stánkov je zakreslená v priloženej mapke.

 

Predajcovia so stravou majú vyhradené prednostné miesta vyznačené žltou farbou. 

Čítať ďalej...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

Obec Stará Bystrica zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre zákazku s názvom: "Obstaranie vybavenia odborných učební pre Základnú školu s materskou školou, Stará Bystrica 680". 

Celú výzvu na predloženie cenovej ponuky spolu s prílohami nájdete na doleuvedených odkazoch.

 


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Návrh kúpnej zmluvy

Príloha č. 2 - fyzika

Príloha č. 2 - biológia

Príloha č. 2 - polytechnika

Pozvánka na Oslavy zvrchovanosti Slovenska

 

plagat oslavy zvrchovanosti 2019 1Obec Stará Bystrica Vás pozýva na XVII. ročník Osláv zvrchovanosti Slovenska, ktoré sa uskutočnia 19. júla - 20. júla 2019 v obci Stará Bystrica. Celý program nájdete na priloženom plagáte. 

 

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie Tréningového centra Potôčky

 

plagat otvorenie treningoveho centra 2Obec Stará Bystrica, TJ Pokrok Stará Bystrica a LITVA FITNESS Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie Tréningového centra POTÔČKY, ktoré sa uskutoční 6. júla 2019 (sobota) o 17.00 h. Do tanca bude hrať skupina VEĽKÝ DOM.

Pre všetkých je pripravené občerstvenie. Od 15.00 h do 17.30 h bude budova sprístupnená pre verejnosť. Od 17.30 h už bude prístupná len pre účastníkov turnaja.

Deň otvorených dverí v Litva Fitness od 17.00 h do 20.00 h – spoločný tréning a ukážky cvičení s Ladislavom Litvom a Richardom Duháčkom – medzinárodný, profesionálny kondičný tréner.