Pozvánka na uvedenie reprezentačnej publikácie SLOVENSKÝ ORLOJ A JEHO PRÍBEH a koncert PETRA STAŠÁKA

Pozvánka na uvedenie reprezentačnej publikácie SLOVENSKÝ ORLOJ A JEHO PRÍBEH a koncert PETRA STAŠÁKA

Peter Stašák pozvánkaTuristické centrum pod Orlojom, s.r.o., Obec Stará Bystrica a občianske združenie Slovakia Art Plus Vás pozývajú na uvedenie reprezentačnej publikácie Slovenský orloj a jeho príbeh, ktoré sa uskutoční túto sobotu 17. 12. 2022 o 17.00 h v Dome kultúry Stará Bystrica.

 

V rámci programu vystúpi so svojím koncertom PETER STAŠÁK.

 

Vstup zdarma.

 

Počas podujatia budete mať tiež možnosť uvádzanú publikáciu si zakúpiť.

Inflačná pomoc

 

inflačná pomocDňom 29.10.2022 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“).

 

Cieľom novely nariadenia je finančne prispieť najzraniteľnejším skupinám osôb na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie.

 

Suma jednorazovej dotácie je vo výške 100 Eur. 

Čítať ďalej...

Mikuláš rozsvietil stromček a potešil najmenších

 

317755108 3347713248880194 7141436459985763641 nPo nemilej covidovej prestávke sme sa v tomto roku mohli spoločne stretnúť aj na Adventných trhoch. Rínok sv. Michala Archanjela bol v piatok 2. decembra naplnený dobrou náladou, chutnými nápojmi či jedlami a všetci, ktorí prišli, si mohli vybrať z pestrej ponuky tradičných i komerčných predajcov.

 

Po odbití Slovenského orloja o 17.00 hod. sa na Zbojníckej bašte objavil aj Svätý Mikuláš, ktorý v sprievode anjelika a čerta priniesol všetkým deťom balíčky. Rozdával ich ale až po tom, ako rozsvietil náš spoločný vianočný stromček. Ten v tomto roku darovala zo svojej záhrady pani Anna Kalužná, za čo jej vyjadrujeme úprimné poďakovanie. 

Čítať ďalej...

Štatistické zisťovanie RÚ

 

statistickyuradzistovaniedomacnosti2018Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 292/2020 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2023. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. 

 

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2023 vybraných 273 samospráv, medzi nimi aj obec Stará Bystrica. Do zisťovania je zaradených takmer 2 500 domácností. 

 

Zisťovanie sa uskutoční od 6. decembra 2022 do 12. januára 2024.

Čítať ďalej...