Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Voľby do ŽSK

 

gettyimages 507707090 676x448Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 146 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja: 

 

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:

 

Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja - Volebný obvod č. 2

Uzávierka cesty dňa 02. 10. 2022

 

uzávierka cestyVážení občania,

 

z dôvodu konania Hodových slávností v Starej Bystrici bude dňa 02. 10. 2022 (nedeľa) od 06.00 h do 18.00 h dočasne uzatvorená cesta III/52003 (stará cesta), a to v úseku Stará Bystrica - Hámer až po Stará Bystrica - horná Základná škola.

 

Autobusová doprava bude v tomto úseku presmerovaná na cestu II/520 (nová cesta).

 

Ide o autobusové zastávky Stará Bystrica – námestie, Stará Bystrica – horná ZŠ.

 

Autobusové zastávky na novej ceste budú označené.

 

Za pochopenie ďakujeme.

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

zakaz859f16mdOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci   O D V O L Á V A   čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 13. 09. 2022 od 06.00 h. 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 28. 06. 2022.  

Upozornenie na správne triedenie odpadu

 

triedenie odpaduVážení spoluobčania,

 

prosím Vás, aby ste do kontajnerov na tuhý komunálny odpad a do ich blízkosti neodkladali veľkoobjemový odpad (nábytok, ...), biologický odpad (pokosenú trávu...), zložky separovaného zberu (papier, plasty, textil, kovy...) a stavebnú suť.

 

Na likvidáciu uvedených komodít je Vám k dispozícii Dvor separovaného zberu alebo pravidelne prebiehajúci separovaný zber v obci.

 

Na likvidáciu biologického odpadu sú určené kompostéry, ktoré obec zabezpečila ešte v minulom období pre každý rodinný dom bezplatne. V prípade, že ste si kompostér ešte neprevzali, môžete tak urobiť počas otváracích hodín na Dvore separovaného zberu.

 

Ďakujeme za pochopenie.