Chováte doma ošípané?

OS CEHZ lavyRegionálna veterinárna a potravinová správa Čadca (ďalej len “RVPS ”) v zmysle § 16 ods. 1. a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte AMO (afrického moru ošípaných) v okolitých krajinách a s tým súvisiace možné zavlečenie nákazy aj na územie SR je jedným z elementov v rámci aktivít a krokov týkajúcich sa pripravenosti na nákazu mať prehľad o súčasnom stave počtu chovov ošípaných.

 

Povinnosť registrácie chovu ošípaných už od 1 ks chovaného aj na vlastnú spotrebu platí pre všetkých chovateľov. Chovatelia, ktorí svoj chov zaregistrovaný nemajú, sú povinní tieto chovy bezodkladne zaregistrovať do 23.10.2020.


Postup pri registrácii chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu nájdete na: https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp 

 

 

Informačný leták 1

Informačný leták 2

Informačný leták 3

Informačný leták 4

Informačný leták 5

Informačný leták 6