Farský oznam

 

kostol stara bystricaPodľa hygienických opatrení od 1. októbra platí obmedzenie počtu účastníkov bohoslužieb na 50 osôb. Od dnes až do odvolania platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

 

Prosíme tých veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. 

 

 

Nedeľné sväté omše budú v riadnom čase; naviac bude omša v sobotu o 17. h. a v Klubine o 15:30 s platnosťou na nedeľu. Omša o 8:00 bude vysielaná naživo na farskom kanáli.

 

Prosíme všetkých, aby zvážili účasť na bohoslužbách tak v nedeľu, ako aj počas týždňa, nakoľko vstup do kostola bude umožnený len 50 osobám vrátane kňaza a asistencie. Vstup je možný len s rúškom na tvári.

 

Vyzývam všetkých k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti a obetavosti; treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom.

 

Viac na webových stránkach farnosti: www.starabystricafara.sk