Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

pozor odvolanieOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci
O D V O L Á V A ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 03. 09. 2020 od 06:00 hod.


Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 16. 03. 2020.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - celé znenie