Upozornenie

 

kanalizacia upozornenieZdruženie „Stredné Kysuce: STRABAG-INPEK-ARPROG“ dôrazne upozorňuje občanov na zákaz vypúšťania odpadových vôd do novovybudovanej kanalizácie.

 

Zhotoviteľ stavby bude monitorovať dodržiavanie tohto zákazu. Prípadné nelegálne vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie bude riešené v priestupkovom konaní.