Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

poziar augustOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12.08.2020 od 06.00 hod. do odvolania. 

 

Celé znenie vyhlásenia vrátane zásad protipožiarnej bezpečnosti nájdete na nasledujúcom odkaze: Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru