Uvoľnenie opatrení

 

b2qOvyxH.largeKrízový štáb obce Stará Bystrica uvoľňuje vzhľadom k stabilizovanej epidemiologickej situácii v okrese Čadca preventívne opatrenia prijaté dňa 27.06.2020:


Od štvrtka 16. júla 2020 sa obnovuje prevádzka materskej školy. Prevádzka materskej školy bude v prípade priaznivej epidemiologickej situácie otvorená od 16. júla 2020 do 31. júla 2020 pre deti, ktorých zákonní zástupcovia prejavili záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ v mesiaci júl 2020.

Prevádzka MŠ bude otvorená v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod. Pred nástupom dieťaťa do MŠ je zákonný zástupca povinný odovzdať „Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa“, ktoré si môže stiahnuť z https://skolastarabystrica.edupage.org/ alebo ho vypíše pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ. Pri vstupe je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (rúško, povinnosť použiť dezinfekciu). 

 

Od štvrtka 16. júla 2020 sa obnovuje i prevádzka školskej jedálne.


Od stredy 15.07.2020 môžu všetky spolky v obci obnoviť svoju činnosť.


Od stredy 15.07.2020 sa ruší obmedzenie o počte návštevníkov detského ihriska v jednom okamihu.


Od stredy 15.07.2020 bude Obecný úrad v Starej Bystrici otvorený v štandardných úradných hodinách. Pri vstupe je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia (vstup len s rúškom, povinnosť použiť dezinfekciu, vlastné pero).


Slávenie svätých omší bude podľa uváženia p. farára v kostole a tiež v exteriéri. Podrobné informácie budú zverejňované na webovej stránke farnosti www.starabystricafara.sk.

 

Krízový štáb obce i naďalej vyzýva občanov a všetkých, ktorí sa na jej území zdržiavajú, aby boli v čase stále prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19 zodpovední voči sebe a okoliu a i naďalej dodržiavali platné preventívne opatrenia a odporúčania ÚVZ SR.

 

Poznámka: Na základe oznámenia riaditeľky ZŠ s MŠ Stará Bystrica dávame na vedomie, že denný letný tábor CVČ sa z dôvodu nízkeho záujmu detí neuskutoční.