Opatrenia Krízového štábu Obce Stará Bystrica v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou

 

CoronaVzhľadom k súčasnej zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii, kedy došlo k nárastu pozitívnych osôb na ochorenie COVID-19 v okrese Čadca a na základe opatrenia Krízového štábu Okresného úradu Čadca zo dňa 26.06.2020, č. j. OU-CA-OKR-2020/004870-037 prijal Krízový štáb Obce Stará Bystrica nasledovné opatrenia (čítať ďalej): 

 

 

 • Vysvedčenia pre žiakov ZŠ s MŠ Stará Bystrica odovzdať dňa 29. júna 2020 (pondelok) v čase od 08.00 h do 12.00 h. Žiaci 1. - 4. ročníka si vysvedčenie prevezmú pred budovou dolnej základnej školy a žiaci 5. - 9. ročníka pred budovou hornej základnej školy. Vysvedčenie môže prevziať aj rodič, prípadne súrodenec. V prípade neprevzatia bude vysvedčenie odovzdané po nástupe do školy v septembri 2020.

 

 • Od 30. júna 2020 (utorok) zatvoriť Základnú školu s materskou školou Stará Bystrica a prerušiť prevádzku školskej jedálne. V školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou ZŠ s MŠ Stará Bystrica (školský klub detí, materská škola, centrum voľného času) bude prerušená prevádzka už od 29. júna 2020 (pondelok).

 

 • Prevádzka materskej školy sa prerušuje od 29. júna 2020 (pondelok) do 15. júla 2020 (streda). Predpokladané otvorenie materskej školy v mesiaci júl - od 16. júla 2020 (štvrtok) bude závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

 • Odložiť letný tábor do 15. júla 2020 (streda). V prípade priaznivej epidemiologickej situácie bude začiatok letného tábora od 16. júla 2020 (štvrtok).

 

 • Do 15. júla 2020 sa všetkým spolkom v obci odporúča prerušiť svoju činnosť.

 

 • Obmedziť stretávanie sa v skupinách a na verejnosti.

 

 • Obmedziť návštevu detských ihrísk na maximálny počet 12 osôb.

 

 • V interiéri používať ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky.

 

 • Krízový štáb odporúča farnosti Stará Bystrica uprednostňovať slávenie svätých omší v exteriéri, či už pri Tréningovom centre Potôčky, alebo v areáli kostola. Na tento účel zabezpečí Obecný úrad v Starej Bystrici plastové stoličky a ozvučenie.

 

 • DHZ bude dezinfikovať všetky verejné priestranstvá (autobusové zastávky, ihriská, čakárne jednotlivých ambulancií, chodbu lekárne, obecného úradu, pošty...). V prípade záujmu o vykonanie dezinfekcie je možné kontaktovať veliteľa DHZ Pavla Križku na tel. čísle 0908 528 226 alebo predsedu DHZ Mgr. Vladimíra Kulasa 0905 467 341.

 

 • Od 29.06.2020 sa menia úradné hodiny na Obecnom úrade v Starej Bystrici pre verejnosť na dve hodiny denne v čase od 08.00 h do 10.00 h. Vstup bude možný len za dodržania hygienických opatrení (prekryté horné dýchacie cesty, dezinfekcia rúk, vlastné pero).

 

Opatrenia krízového štábu Okresného úradu Čadca