Informácie ZŠ s MŠ o obnovení vyučovania a poplatkoch

 

ZŠ Stará BystricaVážení rodičia, dievčatá a chlapci, 

 

na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12836:1-A2110, zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680 a v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej škole v Starej Bystrici vo všetkých ročníkoch základnej školy. Od 1. júna 2020 bola obnovená prevádzka materskej školy, základnej školy pre 1. - 5. ročník a prevádzka školského klubu detí. Od 10. júna 2020 bola obnovená prevádzka Centra voľného času v Starej Bystrici.

 

Informácie o ZŠ, MŠ, CVČ, ŠKD a poplatkoch