Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení škôl a školských zariadení

 

späť do školyObec Stará Bystrica ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Stará Bystrica 680 rozhodla od 1. júna 2020 obnoviť prevádzku materskej školy, základnej školy pre žiakov 1. až 5. ročníka ZŠ a prevádzku školského klubu detí pre deti 1. až 4. ročníka ZŠ. 

 

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení škôl a školských zariadení v obci Stará Bystrica