Zápis do Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou

 

cloudRiaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Krásne nad Kysucou oznamuje rodičom a deťom, že v dňoch od 4. júna do 26. júna 2020 budú prebiehať PRIJÍMACIE SKÚŠKY a ZÁPIS do:

 

 

 

- hudobného odboru, v ktorom môžu študovať hru na:
- klavíri
- akordeóne
- husliach
- zobcovej flaute, klarinete, saxofóne
- gitare
- violončele
- bicích nástrojoch
- spev
- cimbale


- tanečného odboru:
- ľudový tanec
- moderný tanec
- klasický tanec / balet


- výtvarného odboru


- literárno-dramatického odboru.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky, prihlášku nájdete na www.zusknk.edupage.org alebo mailom.