Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 

Odvolanie časuOkresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného v Čadci ODVOLÁVA čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 19.05.2020 od 06.00 h. 

 

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 16.03.2020.