Obecný úrad v Starej Bystrici oznamuje

 

zástenaVážení občania,

 

vzhľadom k tomu, že v kanceláriách obecného úradu sú inštalované sklenené zásteny, od pondelka 11. mája 2020 končia obmedzenia a obecný úrad bude otvorený v štandardných úradných hodinách.

 

Zároveň dávame na vedomie, že utorok a štvrtok budú dni vyhradené pre úsek matriky a evidencie obyvateľstva (vystavovanie rodných, sobášnych, úmrtných listov, prihlásenie k trvalému a prechodnému pobytu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla a pod.). Overovanie podpisov a listín bude dostupné každý deň.

 

Pri návšteve obecného úradu Vás zároveň prosíme o dôsledné dodržiavanie všetkých hygienických pravidiel (vstup do budovy len s rúškom, dodržiavanie vzájomných odstupov, používanie vlastného pera, dezinfikovanie rúk).

 

Ďakujeme za porozumenie.