Aktuálne plánované asfaltácie

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 06.05.2020)

 

1. Miestna komunikácia Slezákovia

2. Prepojovacia komunikácia medzi štátnymi cestami na Salajni (p. Plešivka, p. Mačas...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.