Vyjadrenie stomatologickej ambulancie v Starej Bystrici ku COVID-19

 

zubyOšetrili sme pacienta, ktorému sa po ošetrení potvrdil pozitívny test na COVID-19. Pacient o tom v čase ošetrenia nevedel.

 

V našej ambulancii sa ku každému pacientovi správame ako k možnému nositeľovi infekcie, preto dodržiavame hygienické opatrenia, aby sme nepreniesli nijaké ochorenie z jedného pacienta na druhého a ani na zdravotný personál. 

Keď som sa dozvedel o ošetrení COVID-19 pozitívneho pacienta, prestali sme ošetrovať pacientov a celý náš personál sa nechal otestovať na COVID-19. Testy dopadli negatívne.

 

Som veľmi rád, že naše opatrenia sú účinné, a že môžeme pokračovať vo svojej práci. Za to vďačím aj svojim pacientom.


MUDr. Jozef Šnegoň