Aktuálne plánované asfaltácie

 

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 04.05.2020)

 

1. Miestna komunikácia Prídavky - príprava podkladov pre asfaltáciu, asfaltácia

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.