Potvrdenie o žití

 

csszČeská správa sociálneho zabezpečenia (ČSSZ) oznamuje, že po dobu trvania mimoriadnej situácie, najdlhšie do 31.05.2020 (tento dátum sa môže v priebehu času zmeniť) bude akceptovať potvrdenia o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu.


Formulár Potvrdenie o žití, ktorý je dostupný aj na webe ČSSZ dôchodca vyplní, vlastnoručne podpíše, uvedie dátum a zašle ČSSZ. Okrem toho uvedie aj dôvod prečo nebol podpis úradne overený, napr. z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v SR (COVID-19).


Potvrdenie o žití zasielajte poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, ČR.