Predbežná informácia k vráteniu poplatkov za školský rok 2019/2020

 

5950496 1200xVážení rodičia,

 

oznamujeme Vám, že akým spôsobom a v akej výške budú vrátené Vami uhradené poplatky určené


 na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
 na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 


 na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,


bude oznámené po dohode so zriaďovateľom až po ukončení prerušenia činnosti uvedených zariadení.


Na základe vyjadrenia Úradu vlády SR o 4 fázach uvoľňovania opatrení, by sme mali školu a škôlku otvoriť 3. júna 2020 (pri priaznivom vývoji ochorenia) a pri dodržaní pokynov, ktoré k otvoreniu škôl a škôlok vydá ÚVZ SR. Z uvedeného dôvodu nie je možné ešte určiť v akej výške budú uhradené poplatky za školský rok 2019/2020 vrátené.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

V Starej Bystrici, 27.04.2020

 

Ing. Adriána Petreková, riaditeľka školy