Aktuálne plánované asfaltácie

 

asfaltovanie

(Informácia zverejnená dňa 28.04.2020)

 

1. Miestna spojovacia komunikácia zo strany Parku sv. Floriána (p. Skaličan, p. Tabak...)
2. Miestna komunikácia za autobusovou zastávkou Bartek – Nižné Lány (p. Kuric, p. Ligda...)
3. Miestna komunikácia Lány (p. Targoš, p. Halvoník...)

 

Svoje pripomienky zasielajte formou SMS na číslo 0907 130 283, Ján Kubeň, poverený poslanec obecného zastupiteľstva.

 

Keďže SEVAK, a. s. financuje len asfaltácie nad kanalizačnou ryhou, Obec Stará Bystrica spolufinancuje zvyšnú výmeru asfaltov, a to najmä z dôvodu, aby sa miestne komunikácie asfaltovali v plnom profile tam, kde je to možné.